Kwaliteitsvisie Openbare Ruimte Westerkwartier vastgesteld

Kwaliteitsvisie Openbare Ruimte Westerkwartier vastgesteld

Westerkwartier – Woensdag 30 juni heeft de raad van de gemeente Westerkwartier de Kwaliteitsvisie Openbare Ruimte gemeente Westerkwartier 2021-2025 vastgesteld. De kwaliteitsvisie is met inbreng van inwoners via een enquête, externe deskundigen en raad tot stand gekomen.

De visie geeft een uitvoerige beschrijving van wat allemaal tot de openbare ruimte behoort en op welke wijze de gemeente deze onderhoudt. Bij onderhoud voor de verzorging gaat het om het verwijderen van zwerfvuil, vegen van straten en pleinen, verwijderen van onkruid in het groen en op de verhardingen, snoeien van beplanting, maaien van gazons en herstellen van verzakkingen in trottoirs en wegen.

Investeringen
De raad stelt extra geld beschikbaar om de ambitie voor het beheer en onderhoud van de openbare ruimte waar te kunnen maken. Bij het wegenonderhoud gaat het om een extra investering van circa 2 miljoen euro per jaar. Voor het groenonderhoud kiest de raad ervoor vier jaar de tijd te nemen om naar het extra benodigde bedrag van bijna 1,4 miljoen euro te groeien. Op deze manier heeft de gemeente voldoende tijd om te kijken welke extra inzet nodig is om het onderhoud goed uit te kunnen voeren.

Wethouder Openbare Ruimte Geertje Dijkstra-Jacobi: “Het goed beheren en onderhouden van onze wegen, ons groen en onze kunstwerken zoals bruggen, steigers en oevers is van groot belang in onze gemeente. Het op peil houden van de kwaliteit en het zorgen voor goed onderhoud van onze openbare ruimte in onze kernen en buitengebieden dragen bij aan een veilige en prettige leefomgeving.”

De Kwaliteitsvisie Openbare Ruimte Westerkwartier staat op de gemeentelijke website.

Het bericht Kwaliteitsvisie Openbare Ruimte Westerkwartier vastgesteld verscheen eerst op InfoLeek.