55-jarige man vermist in de omgeving van Zuidhorn

55-jarige man vermist in de omgeving van Zuidhorn

Zuidhorn –  De politie is zondagochtend een zoektocht gestart naar een vermiste man in Zuidhorn en omgeving.

Burgers worden opgeroepen om uit te kijken naar een 55-jarige man met de volgende signalementen; 55-jaar, overgewicht, op een elektrische damesfiets met opvallende fietstassen, grijs haar, een baardje en grijze jas. Heeft u de man gezien neem dan direct contact op met de politie via 0900-8844 of bij spoed met 112.

Burgernet
Vanwege de vermissing was er vanochtend een burgernetactie opgestart. Echter heeft de tweeëneenhalf uur duurde Burgernetactie niks opgeleverd. Desondanks gaat de zoekactie nog wel gewoon door.

Het bericht 55-jarige man vermist in de omgeving van Zuidhorn verscheen eerst op InfoLeek.

Drie bestuurders gepakt met teveel alcohol op in het Westerkwartier

Drie bestuurders gepakt met teveel alcohol op in het Westerkwartier

Westerkwartier – Zaterdagnacht hebben agenten van politie Westerkwartier vier bestuurders meegenomen naar het bureau Zuidhorn in verband met rijden onder invloed. Meldt de politie op hun Instagram.

In Leek, Tolbert, Grootegast zijn bestuurders gecontroleerd op rijden onder invloed van alcohol. Alle bestuurders bliezen een A indicatie. Één bestuurder blies op het bureau net onder limiet, de andere drie bliezen wel boven de limiet. Één van de aangehouden personen, een beginnend bestuurder, blies zoveel dat zijn rijbewijs is ingevorderd. Tegen de drie bestuurders wordt een proces verbaal opgemaakt wat wordt opgestuurd naar het OM.

Het bericht Drie bestuurders gepakt met teveel alcohol op in het Westerkwartier verscheen eerst op InfoLeek.

Op Coronatest.nl meteen besmetting doorgeven via CoronaMelder

Op Coronatest.nl meteen besmetting doorgeven via CoronaMelder

Landelijk – Vanaf nu kan iedereen die de eigen positieve testuitslag op de website Coronatest.nl inziet, meteen anderen waarschuwen via de CoronaMelder-app.

Direct na het bekijken van de positieve test op Coronatest.nl kan via een knop de GGD-sleutel uit de app worden ingevoerd op de website. Zo worden mensen die langere tijd bij de besmette persoon in de buurt geweest zijn en CoronaMelder gebruiken eerder gewaarschuwd dat zij in contact zijn geweest met iemand die corona blijkt te hebben.

GGD-sleutel
Een besmetting melden in CoronaMelder ging voorheen alleen via een bron- en contactonderzoeker van de GGD. Nu kunnen mensen die positief getest zijn ook zelf de GGD-sleutel op Coronatest.nl invoeren. De GGD-sleutel staat in de CoronaMelder-app.

Met behulp van CoronaMelder worden meer besmettingen gevonden. Dat is belangrijk nu de samenleving weer steeds meer open gaat en de regel om anderhalve meter afstand te houden is opgeheven. 74% van de mensen die een coronatest hebben aangevraagd na een melding in CoronaMelder, was (nog) niet bekend bij het reguliere bron- en contactonderzoek.

Downloads en waarschuwingen
Sinds de lancering in oktober 2020 heeft een derde van de Nederlandse bevolking de app gedownload. Inmiddels hebben ruim 200.000 mensen via CoronaMelder anderen gewaarschuwd dat zij besmet zijn.

Het bericht Op Coronatest.nl meteen besmetting doorgeven via CoronaMelder verscheen eerst op InfoLeek.

TERECHT: 25-jarige man vermist in Leek

TERECHT: 25-jarige man vermist in Leek

Leek –  Update 21:47uur: De vermiste man is dankzij burgernetdeelnemers in goede gezondheid gevonden.

De politie Westerkwartier is opzoek naar een 25-jarige man in het Leek.

De politie heeft Burgernet ingeschakeld om mensen uit te laten kijken naar de man. Zijn signalement is; 25 jaar, blank, 1,70m, gedrongen, zwart lang haar, zwarte broek, donker shirt, zwarte jas en witte schoenen.

Heeft u tips? Bel direct met 112!

Het bericht TERECHT: 25-jarige man vermist in Leek verscheen eerst op InfoLeek.

Rekenkamer Westerkwartier adviseert over meer grip op het sociaal domein

Rekenkamer Westerkwartier adviseert over meer grip op het sociaal domein

Westerkwartier – Gemeenten hebben er allerlei taken op het gebied van de Wmo, participatie en Jeugdzorg bijgekregen. De nieuwe opgaven bezorgen gemeenteraden hoofdbrekens: hoe kan beter gestuurd worden op het sociaal domein?

Uit onderzoek van de Rekenkamer van de gemeente Westerkwartier blijkt dat de gemeenteraad doelstellingen en streefwaarden beter kan formuleren. De raad heeft geen grip op de mate van doelbereiking en heeft daar ook niet de juiste informatie voor. De gegevens die de raad nu ontvangt gaan vooral over de kosten en het gebruik van voorzieningen. De Rekenkamer denkt dat met deze informatie de raad geen zicht krijgt op de effecten van het beleid. Het is nodig om de doelen beter te formuleren, dan kan er ook meer gerichte informatie worden verstrekt.

Wel informatie, geen grip
De raad kan meer nadruk leggen op de vraag WAT ze wil bereiken. In het rapport ‘Wel informatie, geen grip’ biedt de Rekenkamer nieuwe handvatten voor het formuleren van doelstellingen en streefwaarden om te zien of de doelen ook bereikt worden. De raad kan daardoor beter en concreter sturen op de ingewikkelde verantwoordelijkheden binnen het sociaal domein. Het rapport vind je hier.

Het bericht Rekenkamer Westerkwartier adviseert over meer grip op het sociaal domein verscheen eerst op InfoLeek.

Versterking politie in wijken, op internet, voor opsporing en voor boa’s

Versterking politie in wijken, op internet, voor opsporing en voor boa’s

Landelijk – De politie wordt met ruim 700 agenten versterkt in de wijken en op het internet dankzij een structurele investering van 114,5 miljoen euro. Dit is mogelijk dankzij de motie-Hermans die tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen in september dit jaar in de Tweede Kamer is aangenomen.

Ook krijgt daardoor de opsporings- en vervolgingscapaciteit bij de Landelijke Eenheid, het Openbaar Ministerie (OM) en de rechtspraak een impuls van in totaal 27 miljoen euro. Verder wordt jaarlijks in de bijzondere opsporingsambtenaren (boa’s) 25 miljoen euro extra geïnvesteerd en 27,5 miljoen extra voor het wetsvoorstel seksuele misdrijven en de aanpak van online kinderpornografisch materiaal.

Dat schrijft minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid vandaag aan de Tweede Kamer. De structurele investeringen in veiligheid door de motie-Hermans komen bovenop het extra geld dat het demissionaire kabinet met Prinsjesdag heeft aangekondigd voor het breed offensief tegen ondermijnende criminaliteit: 524 miljoen euro in 2022, waarvan 434 miljoen euro structureel voor de jaren daarna. De bestrijding van georganiseerde ondermijnende criminaliteit vergt een langjarige strijd; niet alleen in het oprollen van criminele organisaties en het afpakken van hun illegaal verkregen goederen en vermogen, maar ook voorkomen dat nieuwe aanwas ontstaat en dat jongeren worden geronseld voor criminele praktijken.

Politie in de wijk en digitaal
Een groot deel van het geld uit de motie-Hermans gaat naar het versterken van de politie in de wijken en op internet. ,,De verbinding in de wijken is de grote kracht van de Nederlandse politie. Het zijn de agenten in onze buurt die samen met ouders, scholen en gemeenten ervoor kunnen zorgen dat onze jeugd veilig kan opgroeien. Zo voorkomen we dat jongeren worden geronseld voor de criminaliteit. En niet alleen in onze wijken. Veel criminaliteit is verschoven naar de online wereld. Daarom investeren we ook in meer digitale agenten in de aanpak van cybercriminaliteit. Juist in een snel veranderende samenleving is nabijheid van politie van belang; zowel in onze wijken als voor een veilige sociale wereld op het internet’’, aldus minister Grapperhaus.

Met de 114,5 miljoen euro wordt naast de uitbreiding van politie in de wijk en digitale-agenten met ruim 700 fte, ook de opleidingscapaciteit bij de Politieacademie versterkt. Ook wordt met incidentele middelen de aanpak van discriminatie en geweld tegen LHBTI+ uitgebreid, onder meer via het programma ‘Politie voor Iedereen’.

Opsporing
De afgelopen tijd wordt steeds zichtbaarder hoe groot de impact is van georganiseerde criminaliteit en dat het gebruik van moderne technologie toeneemt. Daarom wordt op verschillende niveaus verder geïnvesteerd in de opsporing: in de Landelijke Eenheid, maar ook de (digitale) opsporing krijgt een impuls. De politie krijgt hiervoor 20 miljoen euro, voor OM en Rechtspraak samen komt 7 miljoen euro beschikbaar.

Boa’s
Onze boa’s dragen in onze wijken, steden en buitengebieden – samen met de politie – vanuit hun taken op terrein van toezicht en handhaving bij aan veiligheid en openbare orde. Zij kennen hun buurt en buitengebied, zijn vaak als eerste aanspreekbaar en een luisterend oor bij overlast en als grenzen worden overschreden. Boa’s zijn met de politie vaak een eerste aanspreekpunt en komen daardoor in soms heftige situaties terecht. Om ervoor te zorgen dat ze hun werk adquaat en veilig kunnen blijven uitvoeren, wordt 25 miljoen euro verder geïnvesteerd in opleiding, ontwikkeling van de boa’s en de samenwerking met de politie. Minister Grapperhaus zal nog dit najaar de Tweede Kamer informeren over een nadere beschouwing van de boa-functie en het boa-stelsel.

Aanpak seksuele misdrijven
Seks hoort altijd vrijwillig en gelijkwaardig te zijn. Dat is de norm. Minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid werkt sinds zijn aantreden in overleg met de Tweede Kamer aan modernisering van wetgeving, zodat de seksuele delicten in ons Wetboek van Strafrecht meer in overeenstemming worden gebracht met veranderde maatschappelijke normen en de digitale ontwikkelingen die zich in de samenleving voordoen. Hierdoor kunnen naar verwachting meer zaken waarbij sprake is van seksueel overschrijdend gedrag opgepakt worden. Om dat mogelijk te maken en het wetsvoorstel verder te brengen komt 20 miljoen euro structureel beschikbaar en nog 4 miljoen euro specifiek extra voor meer capaciteit bij de politie. De integrale aanpak van (online) seksueel misbruik wordt in totaal met 3,5 miljoen euro structureel versterkt, waarvan 1,5 miljoen specifiek voor het Expertisecentrum Online Kindermisbruik (EOKM).

Het bericht Versterking politie in wijken, op internet, voor opsporing en voor boa’s verscheen eerst op InfoLeek.

Energiebesparende producten voor huurders in Westerkwartier

Energiebesparende producten voor huurders in Westerkwartier

Westerkwartier – Van 10 tot en met 31 oktober zijn de Bewust Wonen Weken in het Westerkwartier. Het thema is dit jaar Duurzaam wonen.

In deze weken rijdt hiervoor een speciale keet door het Westerkwartier. Bij deze keet kunnen huurders gratis een tas vol producten halen, die helpen bij het besparen van energie. Vrijdag 14 oktober stond de keet op de markt in Leek. Wethouders Geertje Dijkstra-Jacobi van Woningbouwprojecten en Hielke Westra van Duurzaamheid hielpen een handje mee.

Het aanbieden van deze producten is een actie van de gemeente Westerkwartier, woningcorporaties Wold & Waard en Wierden en Borgen en Huurdersplatform Westerkwartier.

Energie besparen
Het accent ligt dit jaar op energie besparen. Huurders kunnen gratis een tas vullen met producten, die ze kunnen gebruiken om energie te besparen. Ze kunnen bijvoorbeeld kiezen voor ledlampen, folie voor achter een verwarming, een douchekop die water bespaart of tochtstrippen. Daarnaast zijn er nog andere producten, die energie besparen en vriendelijk zijn voor het milieu. Met het gebruik van deze producten besparen inwoners op hun woonkosten.

Bewust maken
Wethouder Geertje Dijkstra-Jacobi: “Deze actie met verschillende producten draagt bij aan de
bewustwording van inwoners om de kosten van energie omlaag te brengen. Hierdoor kunnen de
woonlasten dalen. Daarmee levert deze actie een bijdrage aan het woongenot van onze inwoners.”

Slim en simpel besparen
Wethouder Hielke Westra: “‘Op dit moment stijgen de energieprijzen erg snel. Met deze energie
besparende maatregelen kunnen huurders eerste stappen zetten naar het gebruik van minder energie en daarmee naar lagere energiekosten. Deze producten helpen de inwoners daarbij dit op een slimme en simpele manier te doen. Uiteindelijk is minder energieverbruik ook beter voor ons klimaat.”

Keet
Tijdens de Bewust Wonen Weken staat de keet van Wold & Waard op de weekmarkten in Leek, Zuidhorn, Marum en Grootegast. Op andere dagen rijdt de keet door de dorpen in het Westerkwartier. De Wiebo-wagen van Wierden en Borgen rijdt door de dorpen Garnwerd, Feerwerd en Ezinge. Huurders kiezen zelf uit de verschillende producten. Ze kunnen de producten ook online bestellen.

Voor inwoners met een koopwoning was er dit voorjaar een actie. Inwoners die nog niet eerder gebruik hebben gemaakt van de actie, kunnen dit nog doen. Meer informatie over de actie, de markten, de route van de keten en de Bewust Wonen Weken staat op www.bewustwonenweken.nl.

De gemeente Westerkwartier, het Huurdersplatform en de woningcorporaties Wold & Waard en
Wierden en Borgen organiseren ieder jaar de Bewust Wonen Weken.

Het bericht Energiebesparende producten voor huurders in Westerkwartier verscheen eerst op InfoLeek.

Geslaagde afsluiting ateliers ‘beroepen’ op OBS het Veenpluis 

Geslaagde afsluiting ateliers ‘beroepen’ op OBS het Veenpluis 

Zevenhuizen – Afgelopen woensdag was de afsluiting van de ateliers ‘beroepen’ op OBS het Veenpluis in Zevenhuizen.

De kinderen hebben wekenlang gewerkt aan dit thema. Alle ouders, opa’s, oma’s, ooms en tantes en andere belangstellenden waren uitgenodigd om te kijken wat de kinderen allemaal hadden gemaakt. De kinderen hadden allemaal een taak om de opdrachten te presenteren. Het was een geslaagde afsluiting!

 

Het bericht Geslaagde afsluiting ateliers ‘beroepen’ op OBS het Veenpluis  verscheen eerst op InfoLeek.

Groningse theatervoorstelling De Gein Express 2.0 binnenkort in Tolbert

Groningse theatervoorstelling De Gein Express 2.0 binnenkort in Tolbert

Tolbert – Er was eens een kleine jongen in Zuidhorn die zich liet betoveren door een LP van de Gein Express. Op verjaardagsfeestjes van de familie liet hij een keer horen hoe hij een conference van die LP uit zijn hoofd had geleerd. De familie lag slap en nog jaren lang liet hij elke verjaardag weer die conference horen.

Er was eens een kleine jongen in Zuidbroek die zich liet betoveren door een goocheldoos die hij op zijn verjaardag had gekregen. Hij oefende eindeloos met de touwtjes en de zakdoeken, totdat hij zo ver was dat hij kon optreden met zijn trucs. Hij is zijn hele leven blijven goochelen, zelfs zo goed dat hij in de jaren ’60 en ’70 optrad als goochelaar bij de Gein Express. Al snel ontdekte men ook zijn talent om mee te spelen in de sketches als aangever.

De kleine jongen uit Zuidhorn is Stoffer Meijer, de kleine jongen uit Zuidbroek is Elzo Nieuwold, beter bekend als Willy Magnetika. In 2020 ontmoeten de twee elkaar bij een voorstelling waarin ook een sketch uit de Gein Express gespeeld wordt. Stoffer speelt de rol van de legendarische Gerard Jonker (bekend van De Stamtoafel van RTV Noord) en Elzo vertolkt de rol die hij in vroeger ook al speelde: die van aangever. In de kleedkamer ontstaat het idee om de Gein Express van vroeger nieuw leven in te blazen.

Nico van der Wijk wordt aangetrokken als regisseur en de repetities beginnen.

Stoffer en Willy beginnen vol goede moed en met veel energie. Maar begin 2021 overlijdt Willy Magnetika onverwacht en plotseling aan corona. Een harde klap voor zijn familie en voor de mensen die hem hebben leren kennen als vitale en opgewekte man.

Zijn dood betekende niet het einde van de Gein Express. In overleg met zijn weduwe is besloten om door te gaan met het maken van de voorstelling.

Willy’s rol als aangever in de sketches wordt overgenomen door Dirk-Jan Boonstra en zijn aandeel in de variéténummers wordt overgenomen door Bas van der Heide.

De Gein Express 2.0 is en kan geen kopie zijn van de Gein Express van toen. We maken gebruik van materiaal van de eerste Gein Express, maar hebben dat materiaal ook bewerkt en aangepast naar deze tijd. Toch zijn de overeenkomsten waarschijnlijk groter dan de verschillen: de mop, de grap, de lach en het plezier staan centraal. We willen het publiek een onbekommerde avond uit bieden. Niet meer, maar zeker niet minder. Net zoals dat vroeger gebeurde.

Deze voorstelling wordt op 5 november om 20.00 uur gehouden in De Postwagen in Tolbert. Voor meer informatie zie de website: www.degeinexpress2.nl.

Het bericht Groningse theatervoorstelling De Gein Express 2.0 binnenkort in Tolbert verscheen eerst op InfoLeek.

Antony schrijft over ‘bijna aanrijding’ met jong meisje op fiets en vraagt aandacht voor verkeersveiligheid

Antony schrijft over ‘bijna aanrijding’ met jong meisje op fiets en vraagt aandacht voor verkeersveiligheid

Westerkwartier – De Groningse Antony was woensdagmorgen onderweg in zijn auto en reed over de provinciale weg, N388, in de richting van richting Grijpskerk. Bij de kruising ter hoogte van de Zandumerweg stak plots een jong meisje op een fiets de weg over.

Hij schreef over deze ‘bijna aanrijding’ een bericht op Facebook wat door vele honderden mensen gezien en gedeeld is. Zijn doel hiervan is om mensen meer bewust te laten worden van de risico’s in het verkeer en dat men meer bezig moet zijn met de verkeersveiligheid. Zijn verhaal lees je hieronder;

Dag meisje van ongeveer 13 jaar,

Het scheelde weinig of onze dag had er vandaag heel anders uit gezien. Jij bent nu waarschijnlijk op school zoals dat volgens jouw rooster moet en ik ben ook weer op de plek waar ik wil zijn. Maar waren we vanmorgen net een fractie van een seconde minder alert geweest, dan waren we beide gebroken. Letterlijk en figuurlijk.
Toen ik in mijn auto over de provinciale weg reed en jij op het fietspad nabij de kruising, zag ik al dat je afgeleid was. Misschien was het je telefoon, waren het je earpods of de gedachten aan die toets die je misschien op dit moment hebt. Zodra ik je op je fiets zag, vertelde mijn gevoel me al dat ik mijn voet van het gaspedaal moest doen. Mijn rempedaal moest aanraken. Wat ik als automatisme deed.

En daar ging je. De weg over. Zonder uit te kijken. Als een haas tussen mijn koplampen. Onze blik naar elkaar. Ik vol op de rem. Jij snel naar achteren. De auto achter me op ruime afstand. Jij trok net je fiets naar achteren. En ik had mijn voet al op het rempedaal. Zoveel in zo weinig tijd. Mijn hart in mijn keel. Jij waarschijnlijk in die van jou. Maar we konden beiden door. Door naar waar we naartoe wilden.

Het scheelde niks of onze dag had er anders uitgezien. Als het wat had geregend, of als het nog schemerig was geweest, of als ik net in mijn binnenspiegel had gekeken, of als jij net niet alert genoeg was om je fiets terug te trekken… Dan was niet alleen onze dag, maar ook onze toekomst anders geweest. Maar als telt gelukkig niet.
Op mijn terugweg ben ik even gestopt. Geen neongekleurde strepen op de weg. Geen fietsonderdelen, glas- of bumperstukjes. Geen remsporen. Alleen sporen van een verreden berm. Alleen die sporen maakten me de gelukkigste mens op aarde. Ik ben bekomen van mijn schrik. Jij hopelijk ook. Maar let alsjeblieft een beetje beter op als je weer de weg oversteekt. Kijk alsjeblieft goed uit.

Jij hebt ongetwijfeld geen Facebookaccount en zult dit vast niet lezen. Ik had geen zin om dit te typen op mijn telefoon om met de foto op mijn Insta te plaatsen. Al had ik dat gedaan, dat had je waarschijnlijk ook niet gezien. Maar hopelijk lezen je ouders, buren, docenten etc dit wel. Zodat ze thuis aan de keukentafel of waar dan ook eens met elkaar in gesprek kunnen gaan over verkeersveiligheid. Over fietsverlichting. Over het (niet) gebruiken van een mobiele telefoon in het verkeer. Of over andere dingen die belangrijk zijn voor een veilige aankomst. Want zo gaan we allemaal van huis. Om veilig ergens aan te komen. En vanmorgen was dat gelukkig zo. Maar oh, meiske. Het scheelde zó weinig…

Groet,
Anthony

Het bericht Antony schrijft over ‘bijna aanrijding’ met jong meisje op fiets en vraagt aandacht voor verkeersveiligheid verscheen eerst op InfoLeek.