Rekenkamer Westerkwartier adviseert over meer grip op het sociaal domein

Rekenkamer Westerkwartier adviseert over meer grip op het sociaal domein

Westerkwartier – Gemeenten hebben er allerlei taken op het gebied van de Wmo, participatie en Jeugdzorg bijgekregen. De nieuwe opgaven bezorgen gemeenteraden hoofdbrekens: hoe kan beter gestuurd worden op het sociaal domein?

Uit onderzoek van de Rekenkamer van de gemeente Westerkwartier blijkt dat de gemeenteraad doelstellingen en streefwaarden beter kan formuleren. De raad heeft geen grip op de mate van doelbereiking en heeft daar ook niet de juiste informatie voor. De gegevens die de raad nu ontvangt gaan vooral over de kosten en het gebruik van voorzieningen. De Rekenkamer denkt dat met deze informatie de raad geen zicht krijgt op de effecten van het beleid. Het is nodig om de doelen beter te formuleren, dan kan er ook meer gerichte informatie worden verstrekt.

Wel informatie, geen grip
De raad kan meer nadruk leggen op de vraag WAT ze wil bereiken. In het rapport ‘Wel informatie, geen grip’ biedt de Rekenkamer nieuwe handvatten voor het formuleren van doelstellingen en streefwaarden om te zien of de doelen ook bereikt worden. De raad kan daardoor beter en concreter sturen op de ingewikkelde verantwoordelijkheden binnen het sociaal domein. Het rapport vind je hier.

Het bericht Rekenkamer Westerkwartier adviseert over meer grip op het sociaal domein verscheen eerst op InfoLeek.

Energiebesparende producten voor huurders in Westerkwartier

Energiebesparende producten voor huurders in Westerkwartier

Westerkwartier – Van 10 tot en met 31 oktober zijn de Bewust Wonen Weken in het Westerkwartier. Het thema is dit jaar Duurzaam wonen.

In deze weken rijdt hiervoor een speciale keet door het Westerkwartier. Bij deze keet kunnen huurders gratis een tas vol producten halen, die helpen bij het besparen van energie. Vrijdag 14 oktober stond de keet op de markt in Leek. Wethouders Geertje Dijkstra-Jacobi van Woningbouwprojecten en Hielke Westra van Duurzaamheid hielpen een handje mee.

Het aanbieden van deze producten is een actie van de gemeente Westerkwartier, woningcorporaties Wold & Waard en Wierden en Borgen en Huurdersplatform Westerkwartier.

Energie besparen
Het accent ligt dit jaar op energie besparen. Huurders kunnen gratis een tas vullen met producten, die ze kunnen gebruiken om energie te besparen. Ze kunnen bijvoorbeeld kiezen voor ledlampen, folie voor achter een verwarming, een douchekop die water bespaart of tochtstrippen. Daarnaast zijn er nog andere producten, die energie besparen en vriendelijk zijn voor het milieu. Met het gebruik van deze producten besparen inwoners op hun woonkosten.

Bewust maken
Wethouder Geertje Dijkstra-Jacobi: “Deze actie met verschillende producten draagt bij aan de
bewustwording van inwoners om de kosten van energie omlaag te brengen. Hierdoor kunnen de
woonlasten dalen. Daarmee levert deze actie een bijdrage aan het woongenot van onze inwoners.”

Slim en simpel besparen
Wethouder Hielke Westra: “‘Op dit moment stijgen de energieprijzen erg snel. Met deze energie
besparende maatregelen kunnen huurders eerste stappen zetten naar het gebruik van minder energie en daarmee naar lagere energiekosten. Deze producten helpen de inwoners daarbij dit op een slimme en simpele manier te doen. Uiteindelijk is minder energieverbruik ook beter voor ons klimaat.”

Keet
Tijdens de Bewust Wonen Weken staat de keet van Wold & Waard op de weekmarkten in Leek, Zuidhorn, Marum en Grootegast. Op andere dagen rijdt de keet door de dorpen in het Westerkwartier. De Wiebo-wagen van Wierden en Borgen rijdt door de dorpen Garnwerd, Feerwerd en Ezinge. Huurders kiezen zelf uit de verschillende producten. Ze kunnen de producten ook online bestellen.

Voor inwoners met een koopwoning was er dit voorjaar een actie. Inwoners die nog niet eerder gebruik hebben gemaakt van de actie, kunnen dit nog doen. Meer informatie over de actie, de markten, de route van de keten en de Bewust Wonen Weken staat op www.bewustwonenweken.nl.

De gemeente Westerkwartier, het Huurdersplatform en de woningcorporaties Wold & Waard en
Wierden en Borgen organiseren ieder jaar de Bewust Wonen Weken.

Het bericht Energiebesparende producten voor huurders in Westerkwartier verscheen eerst op InfoLeek.

College biedt inwoners perspectief met sluitende en ambitieuze begroting 2022

College biedt inwoners perspectief met sluitende en ambitieuze begroting 2022

Leek – Het college van de gemeente Westerkwartier presenteert met trots een sluitende en ambitieuze begroting 2022. Net als in de voorgaande jaren wil het college haar inwoners perspectief blijven bieden.

Juist in deze onzekere tijden en na anderhalf jaar corona, verdienen de inwoners steun en vertrouwen van de gemeente. Daarom stelt het college de raad voor de eerder berekende OZB-verhoging van 5% niet door te voeren in 2022.

Ambitieus en behoedzaam
Met de begroting voor 2022 investeert het college opnieuw extra in openbare ruimte, wegen, fiets- en wandelpaden, bruggen, woon- en sportvoorzieningen, voorzieningen zoals de potjeswijzer, het kindpakket en schuldhulpverlening, duurzaamheid, recreatie en toerisme en cultuur. Investeringen die op termijn oplopen tot zo’n 7 miljoen euro en die bijdragen aan het mooier maken van de  gemeente en haar 41 bloeiende dorpen. Naast het doen van investeringen is het college ook behoedzaam. Het wil de gemeente goed voorbereiden op de tijd die komt. Om die reden wil het college ook de Algemene Bedrijfsreserve weer (vervroegd) aanvullen in 2022. Hiermee krijgt de gemeente in de toekomst weer iets meer vet op de ribben.

Nette overdracht
Het huidige college zit drie jaar aan het roer van de gemeente Westerkwartier. In het voorjaar van 2022 zijn de gemeenteraadsverkiezingen en treedt een volgend college aan. Het huidige college wil het bestuurlijk stokje op een zorgvuldige manier overdragen en daarbij ook haar ambities. Het was de afgelopen drie jaar vooral besturen en financieel rekenen in onzekere tijden. Ook de coronapandemie heeft de afgelopen anderhalf jaar de nodige impact gehad op de hele gemeente.

Trots op Westerkwartier
Ondanks deze omstandigheden heeft het college de voormalige gemeenten en de gemeenschappelijke regeling Novatec samengevlochten tot een mooie gemeente Westerkwartier. Hiermee is een stevig fundament gelegd voor de toekomst. Een gemeente om samen met de inwoners trots op te zijn.

In de begroting besteedt het college ook nadrukkelijk aandacht aan het goed opvangen en bewaken van de coronagevolgen voor de inwoners. Met een sluitende en ambitieuze begroting 2022 draagt het college de uitvoering hiervan met vertrouwen over aan de bestuurders die aantreden na maart volgend jaar.

Wethouder Financiën Pieter van der Zwan: “We hebben een evenwichtige begroting voor 2022, die aan de ene kant recht doet aan de ontwikkeling die de gemeente doormaakt en de ambities die daarmee gepaard gaan. En aan de andere kant behoedzaam is met alle onzekerheden die nog op ons pad komen. Met deze koers willen we betrouwbaar zijn en blijven voor onze inwoners. We willen onze ambities voor 2022 samen met de inwoners waar maken. Ik heb het vertrouwen dat we daar samen ons best voor doen.”

Behandeling begroting
Woensdag 27 oktober is de behandeling van de begroting 2022 in het raadsoverleg. Dan is er ook ruimte voor belanghebbenden om in te spreken. Woensdag 10 november is de behandeling in de gemeenteraad. De  begroting is te vinden op www.westerkwartier.nl/begroting2022

Het bericht College biedt inwoners perspectief met sluitende en ambitieuze begroting 2022 verscheen eerst op InfoLeek.

VVD Westerkwartier pleit voor nullijn voor de OZB

VVD Westerkwartier pleit voor nullijn voor de OZB

Westerkwartier – De VVD Westerkwartier heeft op 4 oktober haar verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezing van 2022, tijdens een drukbezochte ALV, vastgesteld.

Centraal in het verkiezingsprogramma staat de ambitie voor een gemeente die bereikbaar en dienstbaar is voor haar inwoners, boeren en ondernemers en tegelijkertijd de rekening niet onnodig aan haar inwoners en ondernemers presenteert. De VVD wil ‘meer voor hetzelfde’. Deze slogan draagt goed uit waar de VVD voor staat.

Belang van de inwoners
Er liggen uitdagingen op het gebied van onder andere woningbouw, energietransitie en (jeugd)zorg. En daarnaast is een veilige en leefbare woonomgeving voor iedere inwoner van belang. Het aanpakken van deze vraagstukken vraagt realistisch beleid,  gezamenlijk met de inwoners,  zodat de kosten beheersbaar blijven. De afgelopen periode is de lastendruk voor de inwoners en ondernemers in de gemeente Westerkwartier hard gestegen tot ruim boven het landelijk gemiddelde. Dit is in de ogen van de VVD onwenselijk en onnodig.

In november wordt de begroting voor 2022 besproken. Net als bij de behandeling van de Perspectief Nota in juni zal de VVD opnieuw voor de nullijn van de OZB pleitten.

Het bericht VVD Westerkwartier pleit voor nullijn voor de OZB verscheen eerst op InfoLeek.

Valpreventieprogramma Westerkwartier van start in Leek

Valpreventieprogramma Westerkwartier van start in Leek

Leek – Bij Praktijk De Roef in Leek is woensdag 6 oktober 2021 de aftrap gegeven van het programma valpreventie. Zeven deelnemers deden mee, onder toeziend oog van wethouder Elly Pastoor en fysiotherapeut Jos Velema.

Ben je 65 jaar of ouder en ben je angstig om te vallen? Heb je moeite met het bewaren van je evenwicht? Schrijf je dan in voor het valpreventieprogramma Westerkwartier.

Waarom het programma valpreventie?
Het programma valpreventie heeft als doel ervoor te zorgen dat ouderen hun angst om (opnieuw) te vallen overwinnen. Een val kan namelijk veel leed veroorzaken en leidt vaak tot een achteruitgang van de kwaliteit van leven van een oudere. En niet alleen lichamelijk. De angst om te vallen kan ervoor zorgen dat ouderen bepaalde situaties of activiteiten vermijden. Het vermijden van bepaalde situaties of activiteiten willen we zoveel mogelijk met het valpreventieprogramma voorkomen. Het huis uitkomen, weinig tot geen angst hebben om te vallen en sociale contacten hebben is namelijk voor iedereen belangrijk.

Wethouder Elly Pastoor: “We willen iedere oudere in het Westerkwartier aan het bewegen krijgen. We hopen dat mensen daardoor  minder snel vallen. Deelnemers kunnen niet alleen meedoen met de cursus, maar ook deelnemen aan bestaande seniorengymactiviteiten. Binnenkort komt de cursus valpreventie ook naar Zuidhorn, Marum en Grootegast. ”

Deelnemers aan het woord
Tijdens de aftrap van het programma valpreventie, woensdag 6 oktober 2021 liep de leeftijd van de deelnemers uiteen van 65 tot 98 jaar. Hoewel de leeftijd van de deelnemers verschilde, was het doel van alle deelnemers hetzelfde: voorkomen dat je valt, en áls je valt weer zelf overeind kunnen komen. “Ik wil echt niet vallen”, aldus een van de deelnemers. “Helemaal met mijn kwaal aan mijn benen. Ik hoop dat dit programma mij daarbij helpt.”

Samenwerking
In gemeente Westerkwartier is de eerste cursus in samenwerking met Menzis, Sociaal Werk De Schans en Praktijk De Roef opgezet. “Als Menzis zien we het als onze maatschappelijke rol om dit soort programma’s op poten te zetten. Daarnaast kan de inzet van effectieve valpreventieprogramma’s de toenemende zorgvraag terugdringen en ervoor zorgen dat mensen een hogere mate van welbevinden behouden”, zegt Danielle Nijkamp, projectmanager Zorg bij Menzis.

Meer weten over het programma valpreventie?
Stuur een mail naar buurtsportcoaches@sociaalwerkdeschans.nl of bel 06-10039092.


Het bericht Valpreventieprogramma Westerkwartier van start in Leek verscheen eerst op InfoLeek.

Spectaculaire wedstrijd levert geen punten op voor OWK 1 in de derby tegen NIC

Spectaculaire wedstrijd levert geen punten op voor OWK 1 in de derby tegen NIC

Oostwold – De korfballers van OWK speelden afgelopen zaterdag de derby tegen NIC uit Groningen. Op het zonovergoten sportpak in Oostwold werd een aantrekkelijke wedstrijd gespeeld. Na een ruststand van 13-13, werd het uiteindelijk 19-24 in het voordeel van NIC.

In de eerste helft speelde OWK een goede partij korfbal. Beide vakken speelden met vertrouwen in hun eigen aanval en kwamen tot prima kansen en doelpunten. Overigens waren de eerste minuten van de wedstrijd volledig voor NIC, dat al snel een 0-4 voorsprong pakte. In het verloop van de eerste helft had het in grote getale aanwezige publiek wel door dat het een heet middagje zou worden. OWK kwam steeds beter in het spel, en na een 7-7 tussenstand was het stuivertje wisselen wie de voorsprong nam. Een derby is altijd een wedstrijd op zich, en het was in de rust (13-13) niet te voorspellen wie uiteindelijk aan het langste eind zou trekken.

Met hetzelfde enthousiasme
OWK speelde in de tweede helft met hetzelfde enthousiasme als in de eerste helft. Echter werden de kansen in de eerste tien minuten minder goed afgemaakt. Tegen NIC, dat voor de titel speelt, wordt het dan een lastig verhaal om in scores bij te blijven. OWK bleef wel vertrouwen houden, speelde gevarieerd korfbal, maar pakte in de tweede helft slechts 6 doelpunten mee. Einduitslag 19-24.

Al met al een redelijk goede wedstrijd voor OWK. Volgende week wacht de confrontatie met Drachten 1. Het verleden heeft uitgewezen dat deze wedstrijd tussen beide ploegen garant staat voor spektakel. Aanvang 15.30u in Oostwold.

Het bericht Spectaculaire wedstrijd levert geen punten op voor OWK 1 in de derby tegen NIC verscheen eerst op InfoLeek.

ChristenUnie wil dat begraven in Midwolde mogelijk blijft

ChristenUnie wil dat begraven in Midwolde mogelijk blijft

Midwolde – De fractie van de ChristenUnie is blij dat nu de beleidsnota over de begraafplaatsen in het Westerkwartier kan worden besproken in de raad. Een beleid wat wel de nodige zorgvuldigheid vereist, omdat het onderwerp veel mensen raakt.

Het is bekend dat de begraafplaats van Midwolde bijna vol is. Dat betekent dat binnen afzienbare tijd lang niet iedereen die dat zou willen hier begraven kan worden. Midwolde is bij uitstek de begraafplaats voor Leeksters. Dit zou dus betekenen dat het grootste dorp van onze gemeente niet meer gebruik kan maken van deze “Leekster” begraafplaats Het college geeft aan dat er op andere begraafplaatsen in de gemeente voldoende ruimte is en dat daarom de begraafplaats in Midwolde niet hoeft worden uitgebreid.

Emotionele redenen
Raadslid Arina Havinga: “Wij weten wij dat veel inwoners om diverse, vaak hele emotionele redenen juist graag hier begraven zouden willen worden. Hele generaties Leeksters zijn hier begraven.” De fractie van de ChristenUnie wil zich dan ook niet neerleggen bij dit standpunt van het college.

De fractie is wel blij met de mogelijkheid van een natuurbegraafplaats in Westerkwartier. In 2019 heeft de ChristenUnie een motie ingediend waarin gevraagd werd om een natuurbegraafplaats in onze gemeente Westerkwartier mogelijk te maken. Die motie is door de hele raad ondersteund. Het is een landelijke trend dat steeds meer mensen een voorkeur hebben om op die manier begraven te worden. De raadsleden zullen dit nieuwe begraafplaatsenbeleid bespreken in het Raadsoverleg van 13 oktober.

Lees ook: Voornemen gemeente Westerkwartier: Begraven op kerkhof Midwolde binnenkort niet meer mogelijk

Het bericht ChristenUnie wil dat begraven in Midwolde mogelijk blijft verscheen eerst op InfoLeek.

Regionale veteranendag Westerkwartier

Regionale veteranendag Westerkwartier

Westerkwartier – De gemeente Westerkwartier organiseert samen met Veteranencomité Westerkwartier een regionale Veteranendag.

Deze bijeenkomst is op zaterdag 6 november van 9.30 tot 14.00 uur in het Victory Museum in Grootegast. U kunt u zich tot 22 oktober 2021 opgeven voor de regionale Veteranendag bij de gemeente Westerkwartier. Dit kan via het mailadres secretariaatgrootegast@westerkwartier.nl.

Graag onder vermelding van het aantal personen, uw naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, missie en mailadres. Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

Het bericht Regionale veteranendag Westerkwartier verscheen eerst op InfoLeek.

Wold & Waard gaat woningen verkopen tegen taxatiewaarde; “We willen starters een kans geven”

Wold & Waard gaat woningen verkopen tegen taxatiewaarde; “We willen starters een kans geven”

Westerkwartier – Woningcorporatie Wold & Waard start met het verkopen van woningen tegen taxatiewaarde. Het gaat om een proef met 6 woningen.

De woningen worden verloot onder belangstellende starters uit het Westerkwartier. Zij betalen een vaste prijs, namelijk de taxatiewaarde. Daarmee krijgen starters een eerlijke kans op de woningmarkt.

Wold & Waard geeft tegengas
De woningmarkt is op dit moment een gekkenhuis. Anneli Bouckaert, manager Woondiensten vertelt: “Vind maar eens een woning die past bij je wensen én bij je budget. Als je eindelijk een woning op het oog hebt en een bod wilt uitbrengen, blijken er veel kapers op de kust te zijn. Wil je eigenaar worden van die woning? Dan moet je waarschijnlijk flink overbieden. Dat maakt een eerlijke kans voor de meeste starters vrij klein.”

Meeloten voor zo’n starterswoning
De loting is alleen bedoeld voor starters die een binding hebben met het Westerkwartier. Een starter is iemand die voor het eerst een woning koopt. Er geldt een zelfbewoningsplicht bij deze woningen. Daarnaast zijn de kosten koper en de kosten voor het uitmeten van het kadaster voor de koper. Verloting vindt plaats door een notaris.

Maatschappelijke taak in het Westerkwartier
“Als woningcorporatie heeft Wold & Waard een maatschappelijke taak in het Westerkwartier. Onze kerntaak is het verhuren van sociale huurwoningen. Maar af en toe kunnen we een woning verkopen. Een deel van die woningen zijn heel erg geschikt als starterswoning. En omdat het momenteel voor starters bijna niet te doen is om aan een woning te komen, willen wij starters daarin tegemoetkomen”, aldus Bouckaert.

Inschrijven of meer informatie
Makelaardij Reinette uit Marum regelt de verloting en verkoopt de woningen. Wil je meer informatie over de woningen of je inschrijven voor de verloting? Meer informatie is te vinden op https://www.makelaardijreinette.nl/

Het bericht Wold & Waard gaat woningen verkopen tegen taxatiewaarde; “We willen starters een kans geven” verscheen eerst op InfoLeek.

Gemengd koor In Between maakt een doorstart

Gemengd koor In Between maakt een doorstart

Leek – Na bijna anderhalf jaar is gemengd koor In Between in Leek weer begonnen met de repetities. Elke woensdag komen de ongeveer 30 koorleden om 20.00 uur bijeen in de school De Stapsteen aan de Oldenoert 23-I in Leek. Het koor staat onder leiding van dirigente Jelena Vesković.

Belangstellenden
Na zo’n lange gedwongen stop moet er weer veel opgebouwd worden wat stemvorming en repertoire betreft. Daarom is dit een mooie gelegenheid voor belangstellenden om nu lid te worden van het koor. Vooral mannen zijn welkom. Vandaar dat belangstellenden de rest van dit jaar voor maar €20 lid mogen zijn!

Sfeer proeven
Iedereen kan vrijblijvend een aantal repetities bijwonen om kennis te maken en sfeer te proeven. Het koor zingt van Bach tot Beatles en van Middeleeuws tot musical. Informatie over het koor is te vinden op www.koorinbetween-leek.nl. Wel willen we graag van tevoren weten of je komt, per mail (inbetweenleek@gmail.com), of per telefoon: 0594-515 088

Het bericht Gemengd koor In Between maakt een doorstart verscheen eerst op InfoLeek.