College stemt in met Woonvisie Westerkwartier 2020-2025

College stemt in met Woonvisie Westerkwartier 2020-2025

Westerkwartier –  Het college van de gemeente Westerkwartier heeft ingestemd met de Woonvisie Westerkwartier 2020-2025.

De nieuwe woonvisie is tot stand gekomen op basis van de resultaten van een woningmarktonderzoek, een online-enquête onder inwoners, een webinar, diverse dorpenbijeenkomsten en werksessies met de woningcorporaties en hun huurdersvertegenwoordigers. Vorig jaar heeft het concept van de Woonvisie Westerkwartier 2020-2025 van 23 september tot met 3 november 2020 ter inzage gelegen voor inspraak. Het college heeft de ingediende reacties beantwoord en verwerkt in de nieuwe woonvisie.

Woonvisie
De woonvisie beschrijft het beleid op het gebied van wonen in het Westerkwartier voor de komende vijf jaar. Dit beleid geeft de gemeente handvatten om in te spelen op de woonopgaven die in het gebied en de afzonderlijke dorpen leven. In de komende jaren staat de gemeente voor forse uitdagingen. De samenstelling van de bewoners in de dorpen verandert, de gemeente werkt aan de kwaliteit en verduurzaming van de woningvoorraad en tegelijkertijd wil de gemeente wonen in het Westerkwartier betaalbaar houden voor iedereen. Het Westerkwartier blijft de komende jaren groeien en veel dorpen hebben lokale woonwensen.

Wethouder Wonen Geertje Dijkstra-Jacobi: “We gaan samen met de dorpen, woningcorporaties en de huurdersvertegenwoordigers per dorp kijken wat nodig en mogelijk is. De nieuwe woonvisie is een belangrijk document voor de toekomstige ontwikkeling van het wonen in het Westerkwartier.”

Uitvoering
In maart ligt de Woonvisie Westerkwartier 2020-2025 ter vaststelling voor aan de raad. Na de vaststelling start de uitvoering van de Woonvisie. De gemeente gaat dan aan de slag met de woonplannen per dorp. Daarnaast maakt ze meerjarige prestatieafspraken met de woningcorporaties Wold & Waard en Wierden en Borgen en hun huurdersvertegenwoordigers.

Het bericht College stemt in met Woonvisie Westerkwartier 2020-2025 verscheen eerst op InfoLeek.

Leekster bedrijf Service Direct plaatst eerste grootste ‘monoblok’ zwembad in het Noorden

Leekster bedrijf Service Direct plaatst eerste grootste ‘monoblok’ zwembad in het Noorden

Leek/Nieuw-Roden – Het Leekster bedrijf Service Direct BV heeft woensdag het eerste grootste formaat monoblok zwembad geplaatst bij een particuliere klant in Nieuw-Roden.

Het zwembad, gemaakt van het materiaal Vinylesterhars, heeft een formaat van 12 meter lang en 4,60 meter breed. Dit is momenteel het grootste formaat monoblok zwembad die te krijgen is. Het zwembad is woensdagmorgen om 10.00 uur vertrokken met een speciaal exceptioneel transport vanaf de leverancier LPW.nl in België.

Installeren
Het speciaal transport kwam woensdagmiddag aan in Nieuw-Roden waarna het met een kraan opgetakeld is en in het uitgegraven gat is geplaatst. De komende week wordt alle techniek, leidingen en pompen aangesloten waarna de aankleding rondom afgemaakt kan worden zodat de klant vanaf deze zomer kan genieten van een heerlijk zwembad in de tuin.

Vol passie en ervaring
Service Direct BV onder leiding van Thijs van der Laan en Hedde Wierenga bestaan inmiddels 2,5 jaar en plaatsen vol passie en ervaring met het team van 8 werknemers vele zwembaden in het noorden van Nederland. Voor meer informatie kun je terecht op de website van Service Direct BV.nl. Liever een kijkje in de showroom? Bezoek dan zodra de corona maatregelen het toelaten de showroom aan de Hoge Traan 23 op industrieterrein Leeksterveld.
Het bericht Leekster bedrijf Service Direct plaatst eerste grootste ‘monoblok’ zwembad in het Noorden verscheen eerst op InfoLeek.

Energie VanOns doneert technische K’nex aan basisschool “De Hasselbraam”

Energie VanOns doneert technische K’nex aan basisschool “De Hasselbraam”

Leek – Donderdag 18 februari 2021 heeft Jaap Hoeksema, directeur Energie VanOns, het eerste pakket technische K’nex overhandigd aan Tara Akkerman, leerkracht groep 6/7 en plaatsvervangend directeur van basisschool De Hasselbraam in Leek.

Energie VanOns geeft de basisschool zeven verschillende pakketten technisch educatief speelgoed. Deze pakketten laten jonge kinderen kennis maken met duurzame technieken voor het opwekken van energie. Zo leren ze spelenderwijs duurzame energie op te wekken met wind, water en zon.

Jaap Hoeksema Directeur Energie VanOns: “Jong geleerd, is oud gedaan. Spelenderwijs leren over duurzame energie en techniek is erg belangrijk. Bij het verduurzamen van onze energievoorziening hebben we veel technische mensen nodig.  We hopen dat de kinderen door deze pakketten enthousiast worden over techniek en zich bewust worden van duurzaamheid.”

Energie VanOns is meer dan groene stroom. De stroom van Energie VanOns wordt lokaal opgewekt door meer dan honderd energiecoöperaties. De winst die gemaakt wordt, wordt teruggegeven aan de regio. Van investeren in een dorpshuis, ondersteuning van een maatschappelijk doel tot weer nieuwe windmolens of zonnepanelen. Hierdoor is er al meer dan € 1.500.000 gebruikt voor lokale initiatieven die onze directe omgeving groener, mooier en socialer maken.

In de regio Leek zijn de Energiecoöperaties Noordseveld en Coöperatie Midwolde actief. Klanten die voor streekstroom kiezen steunen daarmee hun eigen dorp of wijk.

Het bericht Energie VanOns doneert technische K’nex aan basisschool “De Hasselbraam” verscheen eerst op InfoLeek.

Enkele versoepelingen vanaf 3 maart; buiten sporten, winkelen op afspraak en contactberoepen weer toegestaan

Enkele versoepelingen vanaf 3 maart; buiten sporten, winkelen op afspraak en contactberoepen weer toegestaan

Het kabinet blijft oog houden voor het beschermen van mensen met een kwetsbare gezondheid en het toegankelijk houden van de zorg. De Britse variant zorgt ervoor dat het aantal besmettingen per dag minder daalt dan een paar weken geleden, of zelfs toeneemt. Tegelijkertijd is nu de fase gekomen om, beperkt en weloverwogen, iets meer risico te nemen. De lockdown en de avondklok blijven tenminste tot en met 15 maart van kracht, maar de middelbare scholen en het mbo gaan vanaf 1 maart deels weer open. Daarnaast staat het kabinet vanaf 3 maart onder voorwaarden de volgende verruimingen toe: jongeren tot en met 26 jaar mogen weer samen buiten sporten op sportaccomodaties, contactberoepen mogen weer uitgeoefend worden en de detailhandel mag open voor winkelen op afspraak.

Onderwijs

Vanaf 1 maart openen het voortgezet onderwijs en het mbo deels weer hun deuren. In de praktijk betekent dit dat alle leerlingen van het VO minimaal 1 dag per week naar school gaan. Voor mbo studenten geldt 1 dag per week. Net als bij het primair onderwijs, is het de intentie van het kabinet om het voortgezet onderwijs en het mbo niet meer te sluiten.

Het is essentieel dat scholen en ouders alles op alles zetten om het aantal contacten zo veel mogelijk te beperken. Wie in het onderwijs werkt, kon zich al met prioriteit laten testen en dit blijft zo.

De buitenschoolse opvang (bso) blijft gesloten, omdat dit tot extra contact tussen scholieren van verschillende scholen leidt.

Contactberoepen

Mensen met contactberoepen, zoals kappers en masseurs, mogen vanaf 3 maart hun beroep weer uitoefenen. Reserveren en registratie is verplicht, en er moet een check zijn op klachten. Daarbij is het belangrijk om een mondkapje te dragen en waar mogelijk 1,5 meter afstand te houden.

De verruiming geldt ook voor rij-instructeurs. Dit betekent dat mensen vanaf 3 maart weer rijles kunnen volgen en iedereen het praktijkexamen kan doen. Beroepsmatige leerlingen kunnen ook weer theorie-examen doen, voor de niet-beroepsmatige leerlingen wordt nog uitgewerkt hoe dit ook zo snel mogelijk weer op een veilige manier mogelijk kan worden gemaakt.

Verder gelden natuurlijk de hygiënemaatregelen en thuisblijven bij klachten.

Sekswerkers mogen hun beroep nog niet uitoefenen.

Buiten sporten

Mensen tot en met 26 jaar mogen vanaf 3 maart met meer dan 2 personen samen buiten sporten op sportaccomodaties. Niet in competitieverband, maar wel met het eigen team. Voorheen was dit alleen mogelijk voor jongeren tot en met 17 jaar. Tijdens het sporten hoeft er geen 1,5 meter afstand gehouden te worden.

Winkelen op afspraak

Vanaf 3 maart mogen winkels op afspraak klanten ontvangen. Per verdieping mogen maximaal 2 klanten tegelijk in de winkel zijn. Klanten moeten zich 4 uur van tevoren hebben aangemeld. Een bezoek duurt minimaal 10 minuten. Dit is om te voorkomen dat er toch contacten zijn tussen klanten die elkaar snel afwisselen. Daarbij blijven natuurlijk de basisregels gelden zoals de mondkapjesplicht, 1,5 meter afstand, hygiënemaatregelen en thuisblijven bij klachten. Met name voor de kleinere winkels biedt dit mogelijk enige uitkomst.

Avondklok

De avondklok wordt verlengd tot en met 15 maart 04.30 uur.

Door de avondklok blijft het verboden om tussen 21.00 uur ’s avonds en 04.30 uur ’s ochtends naar buiten te gaan. De voorwaarden blijven hetzelfde. Studenten en docenten die praktijklessen volgen en volwassenenonderwijs in het examenjaar worden vanaf 3 maart uitgezonderd van de avondklok.

Vliegverboden

Om het risico op verspreiding van mutaties van het virus te verminderen, zijn op 23 januari vliegverboden afgekondigd voor passagiersvluchten uit het Verenigd Koninkrijk, Zuid-Afrika, Dominicaanse Republiek, Brazilië, Argentinië, Bolivia, Kaapverdië, Chili, Colombia, Ecuador, Frans-Guyana, Guyana, Panama, Paraguay, Peru, Suriname, Uruguay en Venezuela. Deze verboden worden in elk geval verlengd tot donderdag 4 maart. Het kabinet heeft het OMT gevraagd om advies op een (al dan niet gedeeltelijke) verlenging van deze verboden. De eerder vastgestelde uitzonderingen op dit verbod voor enkele groepen reizigers, waaronder medisch personeel, blijven eveneens van kracht.

Lockdown

Het doel van de lockdown is om zo min mogelijk contacten te hebben. Want hoe minder contacten, hoe minder besmettingen. Blijf en werk daarom zo veel mogelijk thuis en ga alleen naar buiten voor bijvoorbeeld boodschappen, (medische) zorg voor jezelf, voor anderen of voor dieren, een frisse neus en onderwijs of werk als dat echt niet thuis kan. Als je toch bezoek ontvangt, ontvang dan per dag maximaal één gast van 13 jaar of ouder. Ga ook niet vaker dan één keer per dag ergens op bezoek.

Op maandag 8 maart beoordeelt het kabinet welke maatregelen vanaf 16 maart nodig zijn.

Extra aandacht voor naleven van de basisregels

De risico’s die we met de verruimingen nemen, vragen om extra aandacht voor het naleven van de basisregels. Dit geldt voor de hygiëneregels zoals handen wassen, niezen in de elleboog en het dragen van een mondkapje waar dit moet. En ook voor de regels voor 1,5 meter afstand houden en drukte vermijden. Ook testen en thuisblijven bij milde klachten en na een positieve test samen met huisgenoten in quarantaine doen ertoe, juist nu. Zo krijgen we corona onder controle en stap voor stap meer ruimte.

Het bericht Enkele versoepelingen vanaf 3 maart; buiten sporten, winkelen op afspraak en contactberoepen weer toegestaan verscheen eerst op InfoLeek.

Corona uitbraak bij Vredewold in Leek

Corona uitbraak bij Vredewold in Leek

Leek – Bij woonzorgcentrum Vredewold zijn 12 bewoners overleden aan corona. In totaal raakten 35 bewoners en 35 personeelsleden besmet met Covid-19.

De meeste besmettingen zijn op de gesloten verpleegafdelingen. Op een enkeling na werden hier alle bewoners ziek. Maar ook op afdelingen met minder zorg zijn slachtoffers gevallen. ,,Heel verdrietig’’, reageert bestuurder Goos Knol tegenover Dagblad van het Noorden.

Vaccinatie
Zestig verpleegbewoners en cliënten van een aanverwante afdeling kregen enkele weken geleden de eerste vaccinatie met het Pfizer vaccin. Dit heeft er waarschijnlijk voor gezorgd dat sommigen nauwelijks of minder klachten kregen. Bij de bewoners die zijn overleden was volgens Knol sprake van onderliggend lijden. Lees hier meer.

Het bericht Corona uitbraak bij Vredewold in Leek verscheen eerst op InfoLeek.

Aanslag gemeentelijke belastingen en WOZ-beschikkingen worden deze week verzonden

Aanslag gemeentelijke belastingen en WOZ-beschikkingen worden deze week verzonden

Westerkwartier – In de laatste week van februari verstuurt de gemeente Westerkwartier de gecombineerde aanslag gemeentelijke belastingen en WOZ-beschikking (Waardering Onroerende Zaken).

Heeft u zich aangemeld bij MijnOverheid.nl, dan ontvangt u de aanslag in de Berichtenbox van MijnOverheid. Heeft u zich niet aangemeld, dan ontvangt u de aanslag per post.

Taxatieverslag
Het taxatieverslag waarin de WOZ-waarde van uw woning staat vermeld, wordt naar MijnOverheid verstuurd. Als de aanslag op uw naam staat, kunt u het taxatieverslag op MijnOverheid.nl inzien onder het tabblad ‘Persoonlijke Gegevens > Wonen’. U hoeft hiervoor geen vinkje bij de gemeente te zetten. U kunt het taxatieverslag ook opvragen door een mail te sturen naar WOZ@westerkwartier.nl.

Automatische incasso
U kunt de gemeentelijke belastingen betalen via een automatische incasso. Dit heet een machtiging. U geeft de gemeente dan toestemming de belasting in termijnen van uw rekening af te schrijven. U kunt zich hiervoor aanmelden via www.westerkwartier.nl/incasso.

Vragen/informatie
Heeft u vragen, dan kunt u contact opnemen met de gemeente via telefoonnummer 14-0594 of per mail. Voor vragen over:

Kijk voor meer informatie op www.westerkwartier.nl/belastingen.

Het bericht Aanslag gemeentelijke belastingen en WOZ-beschikkingen worden deze week verzonden verscheen eerst op InfoLeek.

Kindercentrum De Jonge Wereld opent nieuwe locatie ‘Station Rodenburg’

Kindercentrum De Jonge Wereld opent nieuwe locatie ‘Station Rodenburg’

Leek – Kindercentrum De Jonge Wereld heeft er een nieuwe locatie bij “Station Rodenburg”, voormalig jongerencentrum Punt 1 en daarna Agora waar De Oude Ulo als laatste was gevestigd.

Waarom Station Rodenburg? Voor vele oud Leeksters en Tolberternaren is het wel bekend dat de Tramlijn die Drachten met Groningen verbond en dwars door onze dorpen heenging. Er was hier een halte. Maar dat is niet de enige reden, ook is een station voor velen een centrale plaats waar je elkaar tegenkomt, ontmoet, vertrekt of aankomt. De Jonge Wereld hoopt voor vele kinderen hier een geweldige start te kunnen maken voor hun toekomst.

Sport BSO
Op de sport BSO biedt De Jonge Wereld iedere vijf weken een gevarieerd programma, waarmee ze kinderen kennis laten maken met een bepaalde sport. Op de nieuwe locatie “Station Rodenburg” hebben ze nu nog meer mogelijkheden en gaan ze weer samenwerken met diverse sportclubs. Daarnaast heeft De Jonge Wereld plannen om ook op deze nieuwe locatie of in de buurt weer een moestuintje aan te leggen. Ze beschikken hier nu over een grote keuken om de eigen producten klaar te maken. Op deze manier leren ze de kinderen waar hun voedsel vandaan komt en hoe ze het kunnen bereiden. Verder beschikken ze over een enorme theaterzaal; deze wil De Jonge Wereld gaan gebruiken voor muziek, dans,  drama, kunst en cultuur.

Activiteiten
De basis sport bso blijft en wordt aangevuld met een compleet nieuw scala aan activiteiten. Dit allemaal om de ontwikkeling van de kinderen te stimuleren op vele gebieden en interesses. Zie het als een sportbso ++. Op dit moment hebben ze al een project opgestart met kunstenares en docent Beeldende Vorming Daniëlle Bosman, zij zal met de kinderen kunstwerken gaan maken die het pand een thuisgevoel gaan geven. Er zijn al diverse contacten gelegd voor samenwerkingen, maar welke blijft uiteraard verrassing. In de openingsweek staan o.a. Dans van Malu Dance Company en Korfbal door Korfbalclub Rodenburg op de planning.

Voor en Vroegschoolse Educatie
Naast de oudere kids beginnen ze ook met een VVE groep. Voor en Vroegschoolse Educatie voor peuters die extra ondersteuning nodig hebben om zo de beste aansluiting op de basisschool te krijgen. Hiervoor hebben ze een speciale ruimte laten beschilderen met thema AAP-NOOT-MIES. En voor deze groep heeft het personeel een VVE-certificaat gehaald. Buiten komen er speciale speeltoestellen o.a. een pannakooi voor meerdere sporten, een kabelbaan, een trein….

Kortom: Op deze locatie wil De Jonge Wereld er voor zorgen dat de kinderen hun talenten nog verder kunnen exploreren. Hiermee hopen ze bij te dragen aan de creatieve ontwikkeling van de kinderen.

Kort samengevat vanaf 1 maart 2021 zijn ze met de VVE groep en de Sport BSO gevestigd in de nieuwe locatie “Station Rodenburg” te vinden aan de Rodenburg 1B, 9351 PV te Leek.

Het bericht Kindercentrum De Jonge Wereld opent nieuwe locatie ‘Station Rodenburg’ verscheen eerst op InfoLeek.

Opruimplicht voor hondenpoep in Westerkwartier vanaf dit jaar

Opruimplicht voor hondenpoep in Westerkwartier vanaf dit jaar

Westerkwartier – Koning Winter lijkt  voor dit jaar te zijn verdwenen. Het sneeuwtapijtje is weggesmolten. De schaatsen kunnen weer worden ingeruild voor de wandelschoenen. Helaas zijn ook de vele hondenkeutels nu weer goed zichtbaar.

2021: Naast opruimplicht ook gebod voor opruimmiddelen
Een hond kan een goede en trouwe metgezel voor de mens zijn. Veel mensen beleven dan ook veel plezier aan hun huisdier. Het is goed dat dit in de gemeente Westerkwartier niet duurder is gemaakt. De gemeente heeft  namelijk geen hondenbelasting. De gemeente is er echter ook niet voor om hondenpoep op te ruimen. Helaas ruimen ook de trouwe viervoeters hun ontlasting niet zelf op.

Overlast
Nog niet iedere hondenbezitter is zich bewust van de overlast die hondenpoep op straat of gras oplevert.  Deze overlast is al jaren een grote ergernis van veel mensen. Om dit te kunnen aanpakken geldt vanaf 1 januari 2021 in gemeente Westerkwartier een opruimplicht van hondenpoep.

Hieraan is extra de verplichting toegevoegd om bij het uitlaten van jouw hond een opruimmiddel bij je te hebben. Bij het navragen door politie/milieucontroleur of boa moet deze getoond worden. Het niet kunnen tonen kan een stevige boete opleveren.

Waar vind je de Opruimmiddelen?
Veel mensen ruimen de ontlasting van hun geliefde huisdier al netjes op. Vaak gebeurt dit via een plastic zakje. Er zijn ook hondenbezitters die dit niet zien zitten en het vies vinden. Ook hiervoor zijn er diverse goede alternatieven, zoals schepjes, te koop.  Deze zijn bv te vinden bij Grandado.com.

Verder  zijn ze ook te bestellen bij een dochterbedrijf van het bekende Leekster bedrijf de HR Groep. Dit bedrijf is bij vele Leeksters beter bekend van de  productie van verkeersborden.  Minder bekend zijn dus hun Dog Scooper poepschep met opbergboxen. De Scooper is een handige poepschep met steel.  Met behulp van de bijbehorende  Boxen, zijn biologisch composteerbaar,  kan de behoefte van de hond 100% hygiënisch opgeruimd worden. Geen direct contact meer met hondenpoep en niet meer diep moeten bukken bij het oprapen.

Net als bij bol.com, Grandado.com zijn deze producten online te koop bij HR Groep. Dit is gezien de huidige Corona perikelen een goede oplossing. Op naar een hondenpoep vrije gemeente. Doet u mee?

Het bericht Opruimplicht voor hondenpoep in Westerkwartier vanaf dit jaar verscheen eerst op InfoLeek.

Voedselakkoord Westerkwartier: het menu is klaar! (Video)

Voedselakkoord Westerkwartier: het menu is klaar! (Video)

WESTERKWARTIER – Voedsel is voor de gemeente Westerkwartier en wethouder Elly Pastoor een belangrijk thema. Na een intensieve periode van dialoog met mensen met passie voor voedsel, presenteren ze nu het Voedselakkoord Westerkwartier https://bit.ly/3mS8ub9.

De gemeente heeft de dialoog gevoerd in een bijzondere periode: de maanden tussen de eerste en tweede coronagolf. Het is deze coronacrisis die laat zien hoe belangrijk het is dat we dit gesprek nú met elkaar voeren. Het moet anders met voedsel!

Wat is het Voedselakkoord Westerkwartier?
In de afgelopen maanden hebben ongeveer 80 inwoners, organisaties en instellingen uit het Westerkwartier of een sterke band hebben met het Westerkwartier meegedacht over het voedselakkoord. In het Voedselakkoord staat een heel pakket aan gezamenlijke doelstellingen die we de komende periode willen behalen. Een paar voorbeelden daarvan zijn:

  • Binnen vijf jaar eet 50% van de Westerkwartierders minimaal 250 gram groente per dag
  • Binnen vijf jaar hebben (in ieder geval) de dorpen waar geen winkel is een dorpstuin/voedselbos voor verse groenten en fruit
  • Binnen twee jaar een platform ontwikkelen voor en door boeren in het Westerkwartier waar kennis gedeeld kan worden over biodiversiteitsverbetering op het bedrijf
  • Binnen vijf jaar wordt er 30% minder voedsel verspild in de regionale keten

Maar nog veel meer dan dat is het Voedselakkoord de start van een beweging die impact gaat hebben in de regio. Een beweging die zich over organisatiegrenzen heen gezamenlijk inzet voor regionale en gezonde voeding en duurzame samenwerking tussen de verschillende (voedsel)partijen.

De maaltijd bereiden
Het Voedselakkoord ligt er nu en daarmee gaan we door op de weg die we met elkaar zijn ingeslagen: samen werken aan een gezonder, socialer en duurzamer Westerkwartier. Dat gebeurt aan de hand van de bestaande initiatieven en de start van nieuwe projecten. Een aantal projectideeën zijn al heel concreet, andere vragen nog om uitwerking. Deze komen te staan in het Uitvoeringsplan dat we de komende tijd samen met de partijen in de regio gaan uitwerken.

Belangrijke eerste stap is het in kaart brengen van voedsel in het Westerkwartier: welke organisaties zijn met voedsel bezig, wat doen ze en hoe kunnen we deze informatie zo goed mogelijk voor iedereen beschikbaar maken. Een aantal andere voorbeelden van projecten die uitgevoerd kunnen worden zijn; van openbaar groen naar openbaar voedsel, oogstfeesten en een voedselvinder (gekoppeld aan het in kaart brengen van voedsel in het Westerkwartier). Want zien, doet geloven!

Meer weten?
Lees het voedselakkoord op www.voedselakkoord.nu. Heeft u vragen over het Voedselakkoord Westerkwartier? Neem contact met ons op via info@voedselakkoord.nu

Foto/video: Gemeente Westerkwartier

Het bericht Voedselakkoord Westerkwartier: het menu is klaar! (Video) verscheen eerst op InfoLeek.

Vele ideeën voor invulling bedrijfsterrein Midwolde waaronder Veiligheidsregio Groningen met brandweer en politie

Vele ideeën voor invulling bedrijfsterrein Midwolde waaronder Veiligheidsregio Groningen met brandweer en politie

MIDWOLDE – Het terrein van voormalig sloopbedrijf Jager, aan de Hoofdstraat nummer 101-1 in Midwolde, krijgt mogelijk snel een nieuwe invulling nu de gemeente dit wil aankopen voor circa 3 miljoen euro.

Met de aankoop van het terrein wil het college in de eerste plaats rust creëren rondom een al langdurig lopend dossier. Gelet op de gunstige ligging ziet het college kansen voor een hoogwaardige ontwikkeling van het terrein. En dat blijkt ook nu de vele ideeën binnen stromen aldus wethouder Geertje Dijkstra tijdens de raadsvergadering dinsdagavond 3 november.

Politie en brandweer
CDA-raadslid Jan Willen Slotema bracht tijdens de vergadering middels een brief aan de fractie naar voren dat dit een geschikte locatie zou zijn voor het vestigen van Veiligheidsregio Groningen met daarbij onderdelen van politie en brandweer. Denk hierbij ook aan de bereden politie en hondenbrigade. Dit zit momenteel gevestigd aan de Sontweg in Groningen maar doordat gemeente Groningen op deze locatie een ‘luxe woonwijk’ wil realiseren zijn ze op zoek naar een nieuwe locatie. Ook zou dit kunnen dienen als nieuwe hoofdbureau van politie Westerkwartier.

Grondvervuiling
Doordat het gaat om een bedrijfsterrein waar een sloopbedrijf gevestigd zat, waren er enkele partijen met zorgen over mogelijke grondvervuiling wat voor financiële risico’s kan gaan zorgen. Wethouder Dijkstra meldde dat de 3 miljoen die de gemeente betaalt voor het perceel, fors onder de vraagprijs ligt waarmee panden en terrein nu nog op Funda staan. “Daarnaast beseffen we dat we naast alle onderzoeken en saneringen we hier en daar wat verontreiniging tegen kunnen komen”, stelt Dijkstra. Ondanks de deze zorgen werd er dinsdagavond ingestemd met het voorstel.

Het bericht Vele ideeën voor invulling bedrijfsterrein Midwolde waaronder Veiligheidsregio Groningen met brandweer en politie verscheen eerst op InfoLeek.