Bevolkingsonderzoek in de gemeente Westerkwartier

Bevolkingsonderzoek in de gemeente Westerkwartier

Westerkwartier/Leek – Vanaf maandag 30 mei kunnen vrouwen uit de gemeente Westerkwartier in de leeftijd van 50 t/m 75 jaar weer meedoen aan het bevolkingsonderzoek borstkanker.

De onderzoekswagen is tot medio augustus 2022 te vinden op het parkeerterrein van sportcentrum Leek, De Schelp 35 te Leek. Vanaf medio september 2022 gaat de mobiele unit richting Grootegast waar we tot medio oktober 2022 zullen staan.

Vanaf 1 januari 2022 gaat Bevolkingsonderzoek Noord door als Bevolkingsonderzoek Nederland. Dit is onder meer te zien (of binnenkort te zien) aan een nieuw logo op het (mobiele) onderzoekscentrum.

Bevolkingsonderzoek
Een op de zeven vrouwen krijgt borstkanker. De meesten zijn ouder dan 50 jaar. Daarom krijgen alle vrouwen van 50 tot en met 75 jaar een uitnodiging voor het bevolkingsonderzoek borstkanker. Het onderzoek bestaat uit het maken van röntgenfoto’s van beide borsten, een mammografie. De foto’s worden gemaakt door speciaal opgeleide screeningslaboranten. Twee screeningsradiologen beoordelen de röntgenfoto’s en zoeken naar verdachte afwijkingen. Deelname aan het onderzoek is gratis en vrijwillig.

Coronavirus
Vanwege het coronavirus zijn verschillende maatregelen genomen om veilig te kunnen screenen binnen de COVID-richtlijnen. Daardoor kunnen het bevolkingsonderzoek en de aansluitende zorg veilig en met goede kwaliteit worden georganiseerd.

Uitnodiging komt tijdelijk later
Voorlopig is het niet mogelijk om vrouwen elke twee jaar uit te nodigen voor het bevolkingsonderzoek borstkanker. Dit komt door een tekort aan personeel. Door het coronavirus is de vertraging in het uitnodigen nog groter geworden. Daarom is besloten de periode tussen twee uitnodigingen tijdelijk te verlengen naar maximaal drie jaar. Het later uitnodigen zal enkele jaren duren. Als de COVID-19-maatregelen voorbij zijn en we voldoende nieuwe medewerkers hebben opgeleid, kunnen we onze cliënten weer iedere twee jaar uitnodigen.

Gelijk aanbod
Het bevolkingsonderzoek moet voor alle vrouwen in Nederland gelijk zijn. Dat is op dit moment niet het geval. In de ene regio moeten vrouwen (veel) langer wachten op het borstonderzoek dan in een andere regio. Om de verschillen te verkleinen, kan het zijn dat het onderzoek op een andere locatie plaatsvindt. Het kan ook zijn dat de cliënt langer moet reizen naar het onderzoekscentrum.

Meer informatie
Meer informatie over het bevolkingsonderzoek borstkanker kunt u vinden op de website van bevolkingsonderzoek Nederland. U kunt ook bellen met de informatielijn, telefoon 050 – 520 88 99, op werkdagen bereikbaar van 09:00 tot 17:00 uur.

Het bericht Bevolkingsonderzoek in de gemeente Westerkwartier verscheen eerst op InfoLeek.

Stut-en-Steun opent inloopspreekuur in het Westerkwartier; voor de gevolgen van mijnbouwactiviteiten

Stut-en-Steun opent inloopspreekuur in het Westerkwartier; voor de gevolgen van mijnbouwactiviteiten

Westerkwartier – Stut-en-Steun is er voor iedereen die te maken heeft met de gevolgen van mijnbouwactiviteiten in Groningen.

Stut-en-Steun is opgericht door het Groninger Gasberaad (GGB) en de Groninger Bodem Beweging (GBB). Elke dinsdag tussen 09:30 en 12:30 helpt Stut-en-Steun inwoners als ze vragen hebben over de afhandeling van mijnbouwschade. Het inloopspreekuur vindt plaats in MFC De Nieuwe Wierde, in Grijpskerk. Stut-en-Steun helpt bij het beantwoorden van vragen over aardbevingsschade en de diverse regelingen en procedures die daarmee te maken hebben.

De ondersteuning is gratis. “Stut-en-Steun wil inwoners van de gemeente Westerkwartier graag in de gelegenheid stellen om zonder afspraak langs te komen tijdens het inloopspreekuur in Grijpskerk. Bewoners kunnen vragen stellen en hun situatie bespreken. Wij verwachten dat dit zeker in een behoefte zal voorzien”, zo geeft Ina Blink van Stut-en-Steun aan.

Gemeente steunt de inzet
De gemeente Westerkwartier steunt de inzet van Stut-en-Steun. “Er komt veel kijken bij het proces rondom schadeafhandeling. Soms zijn zaken onduidelijk. We zien steeds vaker dat ook onze inwoners vastlopen in het gasdossier. Het is dan prettig dat je niet alles zelf hoeft uit te vinden en er iemand is die je kan helpen”, aldus wethouder Westra.

Het bericht Stut-en-Steun opent inloopspreekuur in het Westerkwartier; voor de gevolgen van mijnbouwactiviteiten verscheen eerst op InfoLeek.

Afsluiting fietspad langs de N388 van maandag 23 mei tot vrijdag 3 juni

Afsluiting fietspad langs de N388 van maandag 23 mei tot vrijdag 3 juni

Werkzaamheden
In deze periode gaat aannemer KWS het fietspad herstellen. Hierbij wordt een gedeelte van het fietspad opgebroken en wordt een compleet nieuwe asfaltverharding aangebracht. Op andere delen van het fietspad bestaat het herstel uit het aanbrengen van een nieuwe deklaag van asfalt. Door deze werkzaamheden ligt het fietspad open en is het onbruikbaar voor doorgaand fietsverkeer.

Omleiding
Fietsers kunnen tijdens de afsluiting gebruik maken van een omleidingsroute. Deze route wordt met borden aangegeven en loopt via de Dijkweg, de Mensumaweg en de Kuzemerweg om de wegwerkzaamheden heen. Om het fietsverkeer hierbij goed te begeleiden worden verkeersregelaars ingezet. Voor aanwonenden blijft het in deze periode gewoon mogelijk de woningen te bereiken. Voor meer informatie zie deze website.

Het bericht Afsluiting fietspad langs de N388 van maandag 23 mei tot vrijdag 3 juni verscheen eerst op InfoLeek.

Sociaalwerk De Schans te gast bij het Oogcafé Westerkwartier!

Sociaalwerk De Schans te gast bij het Oogcafé Westerkwartier!

Leek –De Oogvereniging Regio Groningen organiseert woensdag, 25 mei tussen 14:00 uur en 16:00 uur  weer hun Oogcafé Westerkwartier in De Schutse te Leek.

Het Oogcafé Westerkwartier is een leuke ontmoetingsplaats voor mensen met minder of geen zicht.

Het Oogcafé van 25 mei wordt een speciale. “We krijgen namelijk Sociaalwerk De Schans op bezoek.” Aldus de organisatie. Dit naar aanleiding van vragen die werden gesteld tijdens het café van 23 februari aan de gemeente omtrent de gang naar het WMO-loket. In de gemeente Westerkwartier moet je namelijk je eerst aanmelden bij Sociaalwerk De Schans, voordat je de WMO van deze gemeente mag vragen om ondersteuning van bijvoorbeeld voorzieningen als reizen met de deeltaxi. Zie Sociaalwerk De Schans als het voorportaal van het WMO-loket van de gemeente Westerkwartier.

Over hoe en waarom kun je op dit café te weten komen. Bij het laatste Oogcafé van maart, was het wel duidelijk dat over Sociaalwerk De Schans en de WMO veel onduidelijkheden waren en hopelijk worden die helemaal weg gepoetst tijdens dit Oogcafé. Al je vragen zijn deze middag van harte welkom.

Heb je zin in een leuke, gezellige en interessante middag, kom dan naar ons Oogcafé Westerkwartier op 25 mei.

Praktische informatie:
Activiteit: Oogcafé Westerkwartier georganiseerd door Oogvereniging Regio Groningen.
Datum: 25 mei 2022.
Tijd: 14:00 tot 16:00 uur, inloop vanaf 13:30 uur.
Locatie: De Schutse.
Adres: Oldenoert 32, 9351KP Leek.
Kosten: €2,-, koffie en/ of thee inbegrepen.
Aanmelden kan bij Bert Zwart. Stuur een mailtje naar bertzwart@oogvooromgeving.nl of bel 06-22244716.

Het bericht Sociaalwerk De Schans te gast bij het Oogcafé Westerkwartier! verscheen eerst op InfoLeek.

Gemeente Westerkwartier gaat aan de slag met woonplan per dorp

Gemeente Westerkwartier gaat aan de slag met woonplan per dorp

Westerkwartier – Gemeente Westerkwartier gaat aan de slag met woonplannen voor de dorpen. De gemeente doet dit samen met de vertegenwoordigers van dorpsbelangen, inwoners, de woningcorporaties en hun huurdersvertegenwoordigers. In de woonplannen komt onder meer te staan aan welke woningen behoefte is. Ook komt erin te staan waar vernieuwing nodig is of waar gebouwen mogelijk tot woningen om te vormen zijn. Daarnaast is er aandacht voor de leefbaarheid van de woonomgeving. Het woonplan maakt duidelijk wat er zou moeten gebeuren in een dorp en waar dit zou kunnen.

Digitale enquête
Als voorbereiding op het maken van de woonplannen vraagt de gemeente inwoners een digitale enquête in te vullen. De uitkomsten van deze enquête gebruikt de gemeente bij het maken van de woonplannen. Inwoners kunnen in de vragenlijst ook aangeven of ze mee willen denken over het woonplan voor hun dorp. De vragenlijst is te vinden via www.westerkwartier.nl/woonplannen en in te vullen tot en met 31 mei 2022.

Alle dorpen komen aan de beurt
Het lukt niet om in 2022 voor 41 dorpen een woonplan te maken. Dit jaar start de gemeente met woonplannen voor tien dorpen. Op basis van de Woonvisie Westerkwartier 2020-2025 en lopende ontwikkelingen zijn dat in ieder geval: Aduard, Briltil, De Wilp, Grijpskerk, Leek, Oostwold, Tolbert en Zuidhorn. De andere twee dorpen worden toegevoegd op basis van de uitkomst van de enquête. De overige 31 dorpen komen voor de zomer van 2025 aan de beurt. Voor dorpen die zelf al eerder aan de slag willen, maakt de gemeente een handleiding om te starten met de voorbereiding.

Het bericht Gemeente Westerkwartier gaat aan de slag met woonplan per dorp verscheen eerst op InfoLeek.

Omwonenden betrokken bij het omgevingstraject rondom de gasopslagen Grijpskerk en Norg

Omwonenden betrokken bij het omgevingstraject rondom de gasopslagen Grijpskerk en Norg

Grijpskerk/Norg – Er is een omgevingstraject gestart rond de gasopslagen in Grijpskerk en Norg. Bij dit traject worden de omwonenden betrokken. Onderdeel van het omgevingstraject is hierbij het opzetten van zogenoemde omgevingstafels. Via deze tafels kunnen de omwonenden mede vorm geven aan het omgevingstraject. Op dinsdagavond 10 mei 2022 zijn verenigingen die de belangen van één of meer dorpen vertegenwoordigen in de directe omgeving van de ondergrondse gasopslag in Grijpskerk uitgenodigd voor een kennismaking.

Omgevingstraject
Deze uitnodiging is uitgegaan in het kader van het omgevingstraject rondom de gasopslagen Grijpskerk en Norg. In dit traject spreken de gemeenten Westerkwartier en Noordenveld, het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en de NAM elkaar over de toekomst van de ondergrondse gasopslagen in Grijpskerk en Norg. Ook de gemeente Noardeast-Fryslân is hierbij betrokken. Leendert Klaassen begeleidt het traject als onafhankelijk procesbegeleider.

Omwonenden en betrokken partijen spreken elkaar over de lusten en lasten die samen gaan met de uitfasering van de gasopslagen. En zo mogelijk worden aanvullende afspraken gemaakt over de verdeling van deze lusten en lasten. In Grijpskerk wordt daar nu mee gestart. Omwonenden van de gasopslag Norg kunnen binnenkort een uitnodiging verwachten.

Duidelijkheid
Sinds 14 februari 2022 is er duidelijkheid over de inzet van de gasopslag in Grijpskerk. Staatsecretaris Vijlbrief van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft instemming verleend voor de ombouw van de gasopslag in Grijpskerk naar berging van laagcalorisch gas. Hierdoor blijft het mogelijk om het Groningenveld in 2023 definitief te sluiten. In 2019 heeft de gemeente Westerkwartier met omliggende dorpen van de gasopslag in Grijpskerk gesproken over de functie van de gasopslag en de grote lijnen van een omgevingstraject. Deze gesprekken krijgen nu een vervolg.

Tijdens de kennismakingsavond zal de onafhankelijk procesbegeleider een toelichting geven op de huidige stand van zaken in het omgevingstraject. Ook verkent hij met de genodigden welke rol omwonenden kunnen spelen in het mede vormgeven van het omgevingstraject.

Voor vragen over het omgevingstraject kunt u contact opnemen met Wilma van Rijswijk, ondersteuning voor het omgevingstraject. Het mailadres van Wilma is: wilma.vanrijswijk@westerkwartier.nl

Het bericht Omwonenden betrokken bij het omgevingstraject rondom de gasopslagen Grijpskerk en Norg verscheen eerst op InfoLeek.

18-jarige Sharon Aurora uit Leek brengt nieuwe single “I Love U, Just Kidding” uit (Video)

18-jarige Sharon Aurora uit Leek brengt nieuwe single “I Love U, Just Kidding” uit (Video)

Leek – De 18-jarige singer/songwriter Sharon Aurora uit Leek heeft een single uitgebracht met de naam “I Love U, Just Kidding”.

Sharon verteld; ‘Ik ben begonnen met muziek sinds ik mij kan herinneren. Daarnaast ben ik zanglessen gaan volgen sinds ik 9 jaar oud was. Ik was toen echt serieus begonnen met zingen alhoewel ik daarvoor ook altijd al zong. Ik ben ongeveer begonnen met nummers schrijven sinds ik 7 jaar oud was. Ik schreef mijn nummers toen in het Nederlands en liet het mijn moeder vertalen naar het Engels, omdat ik altijd al mijn voorkeur had naar Engelse nummers.”

De nieuwe single, “I Love U, Just Kidding” wat op 15 april is uitgekomen is Sharon haar 3e uitgebrachte nummer en de lead single van het EP (album met minder nummers) waar ze op dit moment mee bezig is.

Waar gaat het nummer over?
Sharon; ‘Het nummer gaat over een toxic relatie met iemand waarbij de ander je gemixte signalen geeft. Jij geeft veel om de ander maar je weet dat diegene niet goed voor je is omdat die persoon je alleen maar wou voor de aandacht. Je hebt het “perfecte plaatje” van die persoon in je hoofd bedacht. Nadat je realiseert dat diegene je in een soort greep had ben je erachter dat je beter verdient en probeer je erover heen te komen vandaar de titel “I Love U, Just Kidding” je vond diegene leuk maar nu niet meer.’

Samenwerking
Het nummer heeft Sharon zelf geschreven en ze had de melodie ook al bedacht. Toen ze dat had klaarliggen heeft ze een goeie vriend van haar, genaamd Simon van Steenbergen (S Vaughn S) gevraagd om haar te helpen met de productie en het opnemen van de vocalen. Simon heeft haar goed ondersteunt tijdens het proces en heeft Sharon ook geholpen met het regelen van o.a. de muziekvideo shoot.

Veel lol tijdens opnames
Sharon vervolgd; ‘Wij doen allebei de muzikant opleiding op het Noorderpoort in Groningen. Ik doe als hoofdvak zang en Simon producer. De vocalen zijn op school in de studio opgenomen. Naast dat we serieus bezig zijn geweest hebben wij ook veel lol gehad. Zo bestellen wij in de pauzes vaak pizza en we hebben altijd plezier met het opnemen. Zoals ik al zei ben ik op het moment bezig met een EP waar 6 nummers op komen en ik ben van plan om dat rond augustus uit te brengen maar meer informatie daarover volgt in de toekomst!’

De nieuwe single “I Love U, Just Kidding” is te beluisteren op alle platformen en de muziekvideo is te bekijken op Youtube: https://fanlink.to/iloveujustkidding

Het bericht 18-jarige Sharon Aurora uit Leek brengt nieuwe single “I Love U, Just Kidding” uit (Video) verscheen eerst op InfoLeek.

Grondtransport uit polder De Dijken-Bakkerom gestart

Grondtransport uit polder De Dijken-Bakkerom gestart

Boerakker – Deze week is begonnen met de afvoer van 3.500 m3 grond uit de waterberging polder De Dijken – Bakkerom. Deze grond wordt met trekkers en dumpers naar een nieuw gronddepot aan de Redendijk, naast de N388 vervoerd.

Route
De grond wordt gebruikt om een bermsloot bij de N388 deels te dempen. Dit is nodig om het faunaraster langs de N388 te kunnen bouwen. Om de overlast voor dorpen en scholen zoveel mogelijk te beperken, rijden de trekkers langs de volgende transportroute:

Mensumaweg;
Schilligepad;
Hoofdweg
Boerakkerweg/N388
Rotonde bij Boerakker/N388
Bakkerom/N388
Redendijk

Duurzaam gebruik
De grond die wordt gebruikt komt beschikbaar door het plaggen van percelen in de Ottervallei. Dit plaggen wordt gedaan op verzoek van Staatsbosbeheer om terplekke meer moerasachtige percelen te krijgen. Een win-win situatie en een duurzaam hergebruik van grond en bouwstoffen.

Voor meer informatie zie de website van Gebiedsontwikkeling Zuidelijk Westerkwartier.

Het bericht Grondtransport uit polder De Dijken-Bakkerom gestart verscheen eerst op InfoLeek.

Stremming Waezenburglaan Leek wegens werkzaamheden aan meerdere woningen

Stremming Waezenburglaan Leek wegens werkzaamheden aan meerdere woningen

Leek – Tot en met 17 juni 2022 vinden renovatiewerkzaamheden plaats aan 13 woningen aan de Waezenburglaan te Leek.

Vanwege de werkzaamheden, veiligheid en opslag is het nodig af en toe een aantal weggedeelten af te sluiten. Hierdoor is een aantal weggedeelten van de Waezenburglaan op diverse momenten gestremd en afgezet met hekken en pionnen. Weggebruikers kunnen omrijden via omliggende straten. Voor vragen en meer informatie zie de website van de Gemeente Westerkwartier.

Het bericht Stremming Waezenburglaan Leek wegens werkzaamheden aan meerdere woningen verscheen eerst op InfoLeek.

Leek staat stil bij oorlogsslachtoffers (Video)

Leek staat stil bij oorlogsslachtoffers (Video)

Leek – Ook in Leek is vanavond, na twee jaar corona, stil gestaan ter nagedachtenis aan de slachtoffers van de Tweede Wereld oorlog. Om 19.30 uur is er vanaf het gemeente huis een stille tocht vertrokken richting het centrum van Leek.

Om 19.50 uur werd een plechtigheid gehouden bij het Joodse Schooltje aan de Samuël Leviestraat. Na de kranslegging verzorgde Tanja van der Meulen daar een korte herdenking.

Twee minuten stilte
Om 20.00 uur vond de plechtigheid plaats bij het herdenkingsmonument aan het Boveneind. Na de twee minuten stilte was er een kort programma. Leerlingen van obs De Hasselbraam en cbs Van Panhuys lazen eigen gedichten voor. Voorzitter Jan Willem Slotema van het 4 mei-comité hield een toespraak die terug te horen is in de onderstaande video.

Leden van de Chr. Muziekvereniging Harmonie zorgden voor muzikale omlijsting en Scouting Nienoord en de Waterbevers waren aanwezig met fakkels.

Foto’s: Jordi Haverdings & Sven Loer/InfoLeek.nl


 

Het bericht Leek staat stil bij oorlogsslachtoffers (Video) verscheen eerst op InfoLeek.