Tennisclub Nienoord winnaar provinciale vrijwilligersprijs

Tennisclub Nienoord winnaar provinciale vrijwilligersprijs

PROVINCIE – Tennisclub Nienoord uit Leek, Jeugdsoos Flits uit Loppersum, Stichting Nieuw Nabuurschap uit Groningen en Colourful Bedum zijn de winnaars van de Provinciale Vrijwilligersprijs 2017.

Gedeputeerde Nienke Homan maakte de winnaars maandag bekend tijdens een feestelijke avond in het provinciehuis: “Met deze prijs waardeert de provincie het vele goede werk dat deze vrijwilligers verzetten. Vrijwilligers zijn onmisbaar in onze samenleving.”

De winnaars kregen ieder een bedrag van 3000,- euro. De overige genomineerden, Keetpop uit Leermens, Multicultureel vrouwencentrum Jasmijn uit Groningen, Wijkbedrijf Selwerd uit Groningen en Basketbalvereniging Millwings uit Winschoten ontvingen een aanmoedigingsprijs van 1000,- euro.

Achtergrondinformatie
Categorie Sport: Tennisclub Nienoord uit Leek
Tennisclub Nienoord heeft zo’n 400 leden waarvan ruim een vijfde actief is. Deze vrijwilligers zetten zich daarnaast ook in voor anderen in de samenleving, zoals met een tennisprogramma voor vluchtelingen. De jury is onder de indruk van de vele activiteiten die tennisclub Nienoord organiseert en vindt het lovenswaardig dat de club maatschappelijk actief is.

Categorie Jeugd: Jeugdsoos Flits uit Loppersum
Al meer dan 25 jaar biedt Jeugdsoos Flits een veilige plek aan de jeugd. Zo’n 25 vrijwilligers jonger dan 25 jaar organiseren allerlei activiteiten, van disco en sporttournooien tot knutselmiddagen. De jury waardeert de manier waarop de jongeren samenwerken met de gemeente om het leuk en veilig te houden.

Categorie Leefbaarheid: Colourful Bedum
De vrijwilligers van Colourful Bedum organiseren activiteiten voor nieuwe dorpsbewoners die geïmigreerd zijn, zoals fietslessen en de winterloop en de internationale catering bij de nieuwjaarsreceptie van de gemeente. De jury heeft grote bewondering voor de vrijwilligers omdat zij er in slagen autochtone bewoners en nieuwkomers in Bedum op een laagdrempelige manier samen te brengen.

Categorie Zorg: Stichting Nieuw Nabuurschap uit Groningen
Stichting Nieuw Nabuurschap biedt een zingevende dagbesteding aan mensen met een langdurige psychiatrische problematiek. Zoals de belasting- en paperassentoko, waarbij 35 cliënten honderden andere cliënten helpen met de administratie. Deze werkwijze, voor en door (ex-) cliënten, vindt de jury prijzenswaardig.

Foto’s: TC NienoordHet bericht Tennisclub Nienoord winnaar provinciale vrijwilligersprijs verscheen eerst op InfoLeek.

Leekster Gedichtendag 2018 in de Balkhoeve

Leekster Gedichtendag 2018 in de Balkhoeve

LEEK – Met de Leekster Gedichtendag gaat op de laatste donderdag van januari traditiegetrouw de poëzieweek in het gehele land van start. Al zo’n 17 jaar bieden Foleor van Steenbergen en Christel Elshout een podium aan 15 personen om hun eigen werk voor te dragen.

Deze gedichtendagen in Leek zijn ooit begonnen in  boekhandel Bronsema-Bosman maar worden nu in De Balkhoeve georganiseerd, aan de Waezenburglaan 55 in Leek,  vlak naast scholengemeenschap RSG De Borgen. Aanvang: 19.30 uur. We hopen op een mooie gevarieerde poëtische muzikale cultuuravond voor “jong en oud”. Entree is € 7,50 per persoon inclusief gratis koffie of thee (er is geen pinapparaat aanwezig). Vooraf reserveren is niet nodig.

Iedere dichter en muzikant krijgt na een korte introductie door Foleor van Steenbergen of  Christel Elshout, die de presentatie in handen hebben van deze avond, ongeveer acht minuten de gelegenheid voor te dragen uit eigen werk. Er is ook een leestafel met gedichtenbundels en andere boeken van de dichters die deze avond voordragen. Dit jaar is het landelijke thema “Theater” en naast taal, zal ook live muziek en zang klinken.

De jonge sopraan Milou Laros, die dan net 12 jaar geworden is, opent de avond met een lied en brengt later op de avond nog een tweede lied ten gehore.Pamela Wolters brengt muziek ten gehore op viool en ukelele van haar 1e CD met eigen repertoire en Engelse folk-liedjes, na de twee korte pauzes.

Sylvia Huberts uit Haarlem neemt haar zingende zaag mee en Foleor van Steenbergen begeleidt op een harmonium, dichter Atze van Wieren bij zijn teksten o.a. over de Groninger suikerbieten.

Een aantal leerlingen van RSG De Borgen, zijn gestimuleerd een gedicht te schrijven en op deze avond zelf voor te dragen. Verder zijn Wietske Dijkstra uit Leeuwarden, Hilbrand Mulder, Epko Bult en Wouter en Rajko van Schie uit Leek, Sanja Simunic uit Zeist,  Bianca Hazenberg uit Sauwerd, Hans Daalmeijer, Willem Tjebbe Oostenbrink uit Grijpskerk en kunstschilder Erik Zwezerijnen met een eigen galerie in Echten en Groningen van de partij.

We hopen u te mogen verwelkomen in De Balkhoeve te Leek.

Het bericht Leekster Gedichtendag 2018 in de Balkhoeve verscheen eerst op InfoLeek.

Museum Nienoord en de Gouden Eeuw met orgelconcert

Museum Nienoord en de Gouden Eeuw met orgelconcert

LEEK – In aansluiting op de tentoonstelling 500 jaar Reformatie in het Westerkwartier organiseert Museum Nienoord een orgelconcert op zondag 21 januari in de kerk in Midwolde. Organist is Rinke van der Valle. Hij speelt kerkorgel muziek uit de Gouden Eeuw.

De Nederlandse muziek in de Gouden Eeuw (die goeddeels samenvalt met de zeventiende eeuw) is onder te verdelen in sacrale muziek, wereldlijke muziek en overige muziek. De in Nederland als de Gouden Eeuw bekend geworden periode werd met een muzikaal hoogtepunt ingeluid door de componist Jan Pieterszoon Sweelinck . Hoewel katholiek, componeerde hij van het begin af aan calvinistische muziek. Ook maakten andere componisten van kerkmuziek naam en werden en werden psalm- en liedboeken van Calvijn en Luther vertaald in het Nederlands door Petrus  Datheen. Wereldlijke muziek werd steeds belangrijker in deze periode. Er waren strijdliederen en door de economische groei hechtte men ook steeds meer belang aan het denken over kunst.

Voorafgaand aan het orgelconcert woont u de lezing bij over Vrouwenkloosters in het Westerkwartier door Koos Vos. De lezing vindt plaats in de Gasterij Inkies tegenover de kerk van Midwolde.

We starten om 15.00 uur met de ontvangst koffie/thee in Gasterij Inkies in Midwolde met aansluitend de lezing en om 16.00 uur begint dan het orgelconcert in de kerk.

Kosten 8,00 incl. koffie/thee, lezing en concert.

Het bericht Museum Nienoord en de Gouden Eeuw met orgelconcert verscheen eerst op InfoLeek.

Start aanleg groene dorpsrand Oostindie – Terheijl komend voorjaar

Start aanleg groene dorpsrand Oostindie – Terheijl komend voorjaar

LEEK – Vanaf het voorjaar van 2018 worden in het kader van het project Groene dorpsrand Oostindie – Terheijl werkzaamheden op en langs de weg Oostindie uitgevoerd.

De groene dorpsrand strekt zich uit langs de weg Oostindie vanaf de Roomsterweg tot aan de driesprong bij de Oostindischewijk. Als onderdeel van het project Groene dorpsrand Oostindie-Terheijl worden langs de weg Oostindie natuurlijke velden ingericht en wordt de weg met een afwisseling van open en dicht groen begeleid. Daarnaast komen er recreatieve verbindingen tussen landgoed Terheijl en De Hoven, de nieuwste fase van nieuwbouwwijk Oostindie in Leek, zodat er ommetjes gemaakt kunnen worden. Belangrijk element van het project is dat de verschillende kruisingen op de weg Oostindie veiliger worden gemaakt.

Omdat het gebied in twee gemeenten ligt werken de gemeenten Leek en Noordenveld intensief samen aan dit project. Ook hebben bewoners uit het gebied in twee sessies een bijdrage gedaan aan de ontwerpen voor deze groene dorpsrand. Het project wordt mede mogelijk gemaakt door de Regio Groningen-Assen en de provincie Drenthe.

Bijdragen
Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door de Regio Groningen-Assen. Regio Groningen-Assen ondersteunt en initieert projecten die een duidelijke toegevoegde waarde leveren aan de ontwikkeling van haar ambities in de regio. GA Regio Groningen-Assen ontdekken! www.regiogroningenassen.nl

 

Het bericht Start aanleg groene dorpsrand Oostindie – Terheijl komend voorjaar verscheen eerst op InfoLeek.

Megaproductie oliebollen en krentenbollen voor de voedselbank in Leek        

Megaproductie oliebollen en krentenbollen voor de voedselbank in Leek        

LEEK – Ook deze decembermaand is het voor Daniel Teekens en Anita Damkat van de oliebollenkraam op De Dam in Leek niet meer als heel normaal om vlak voor de kerstdagen extra vroeg aan de slag te gaan met het bakken van oliebollen en krentenbollen.

Het is nu echt wel een traditie dat de vrijdag voor kerst een extra grote hoeveelheid al ruim voor openingstijd van de kraam gebakken gaat worden voor al die mensen die gebruik moeten maken van de Voedselbank in Leek en Roden.

Dat de nood ook in het Westerkwartier nog altijd groot is blijkt wel uit het weer groeiend aantal gebruikers van de Voedselbank. Onder de ongeveer 100 gezinnen worden dit jaar, voor de negende keer alweer, ruim 1000 oliebollen en krentenbollen verdeeld. Een kleine geste zegt de bescheiden Teekens, die met veel plezier aan zijn bakoven staat en de heerlijkste bollen er weer uit weet te halen.

Afgelopen vrijdagmorgen werden de pas gebakken bollen overgedragen aan de Voedselbank.

Het bericht Megaproductie oliebollen en krentenbollen voor de voedselbank in Leek         verscheen eerst op InfoLeek.

Certamen Lucretianum voor leerlingen van de Lindenborg

Certamen Lucretianum voor leerlingen van de Lindenborg

LEEK – Terwijl hun klasgenoten nog op één oor lagen vanwege studiedag voor het personeel, is een select gezelschap uit klas 5 en 6 deze week vroeg opgestaan om op de Lindenborg de tanden te zetten in een Latijnse tekst van Lucretius.

Beloning: in maart naar Napels voor de internationale vertaalwedstrijd rond deze auteur! Er kunnen er helaas maar twee mee… Zweten geblazen dus om er iets heel moois van te maken! Op de foto’s enkele deelnemers. Mocht de wedstrijd voor (één van) de leerlingen succesvol verlopen dan volgt dat binnenkort op de site.

Het bericht Certamen Lucretianum voor leerlingen van de Lindenborg verscheen eerst op InfoLeek.

Leerlingen obs De Hasselbraam maken kerststukjes voor verzorgingstehuis

Leerlingen obs De Hasselbraam maken kerststukjes voor verzorgingstehuis

LEEK – Leerlingen van obs De Hasselbraam hebben tijdens hun kerstatelier niet alleen voor zichzelf kerststukjes gemaakt, maar ook voor de bewoners van verzorgingstehuis Vredewold in Leek.

Op donderdag 21 december werden de kerststukjes namens obs De Hasselbraam gebracht door twee leerlingen van groep 8. De kerststukjes konden in Vredewold helaas niet rechtstreeks aan de bewoners worden overhandigd, maar er werd de kinderen verzekerd dat de stukjes een mooie plek zouden krijgen in de gezamenlijke huiskamers en bij bewoners die minder bezoek ontvangen.

Vervolgens werd er nog bij een buurtbewoner het laatste kerststukje gebracht. Meneer Van Rooijen was zeer verrast en blij met het leuke gebaar van de kinderen.

Het bericht Leerlingen obs De Hasselbraam maken kerststukjes voor verzorgingstehuis verscheen eerst op InfoLeek.

Leerlingen Lindenborg ontvangen diploma van Franse Ministerie van Onderwijs

Leerlingen Lindenborg ontvangen diploma van Franse Ministerie van Onderwijs

LEEK – Vier leerlingen van vestiging Lindenborg van rsg de Borgen in Leek ontvingen hun DELF-diploma tijdens een feestelijke bijeenkomst op 18 december.

De leerlingen Rosalie Kuiper, Charlotte Mennema, Sjoukje Tuinstra en Sabine Melleme uit 4- en 5-vwo hebben afgelopen juni examen voor DELF niveau A2 gedaan. Het DELF (Diplôme d’études en langue française) is een officieel diploma van het Franse Ministerie van Onderwijs, dat onbeperkt geldig is en internationaal erkend. Het DELF bestaat uit vier niveaus, die overeenkomen met de eerste vier niveaus van het Europees Referentiekader van de Raad van Europa A1, A2, B1 en B2. De leerlingen hebben het DELF junior-programma gevolgd; dit is een programma speciaal voor middelbare scholieren. De thema’s die worden behandeld en de examens zijn afgestemd op de interesses van de leerlingen.

Op de Lindenborg, school voor vwo en havo, doen leerlingen kennis op en leren ze vaardigheden waarmee ze later succesvol zullen zijn. Leerlingen worden uitgedaagd om zich zo breed mogelijk te ontwikkelen en het beste uit zichzelf te halen.  De Lindenborg is bijzonder trots op de geslaagde leerlingen.

Het bericht Leerlingen Lindenborg ontvangen diploma van Franse Ministerie van Onderwijs verscheen eerst op InfoLeek.

Gezellige Tolberter kerstmarkt (Prijswinnaars)

Gezellige Tolberter kerstmarkt (Prijswinnaars)

TOLBERT – Op de Tolberter kerstmarkt was het een gezellige drukte. Het publiek drentelde langs de kramen en menig marktbezoeker belandde bij de stand van Fredewalda, die prachtig ingericht was met o.a. leuke houten kerstbomen vol glimmende kerstballen die nog versierd moesten worden.

Deze workshop voor kinderen was een schot in de roos! Vol overgave werd er gewerkt. Vol trots lieten ze het resultaat aan hun begeleiders zien, die inmiddels loten kochten van Fredewalda’s Grote Kerstmarktloterij.

Aan het eind van de markt werden de winnende loten getrokken door notaris Mr. Ariën Nielsen. Het prachtige kerststuk, gemaakt door de Tolberter bloemist Daniël, werd gewonnen door Carla en Wim Buursema uit Leek. De tweede prijs, een mand met heerlijke exclusieve versproducten, bleef in Tolbert en ging naar Fenje van der Veen.Het bericht Gezellige Tolberter kerstmarkt (Prijswinnaars) verscheen eerst op InfoLeek.

Lezing over bijzondere Natuur op Zweedse eilanden in Café De Waag

Lezing over bijzondere Natuur op Zweedse eilanden in Café De Waag

NIETAP – Op dinsdag 28 november 2017 om 15.00 uur organiseert Nutsdepartement Vredewold in Café De Waag te Nietap een lezing over de bijzondere natuur op een aantal Zweedse eilanden.

De heer Barend Peuscher uit Borgercompagnie is documentair fotograaf en bioloog en geeft een presentatie met prachtige opnames van de eilanden Fárö en Stora Karlsö. Ook de hoofdstad Visby komt uitgebreid in beeld. Stora Karlsö is bij natuurliefhebbers een begrip. Het is het broedgebied van tienduizenden zeekoeten en alken in het een na oudste natuurreservaat ter wereld. Te zien is hoe jonge zeekoeten eind juni van de 60 meter hoge rotswand naar beneden fladderen en hoe ze voor een trekonderzoek worden gevangen, geringd en gewogen. Velden met duizenden bloeiende orchideeēn en andere zeldzame planten komen uitgebreid aan bod, evenals de prachtige Gotlandse schapen.

De bijeenkomst is gratis toegankelijk voor leden en eventuele belangstellenden.

Het bericht Lezing over bijzondere Natuur op Zweedse eilanden in Café De Waag verscheen eerst op InfoLeek.