Veteranen die ingeschreven staan bij het Veteraneninstituut hebben inmiddels een schriftelijke uitnodiging ontvangen. Ook de jongste groep veteranen die uitgezonden zijn geweest en op dit moment nog in actieve dienst zijn maar nog niet zijn ingeschreven bij het instituut zijn ook van harte welkom. Andere belangstellenden (weduwen van Veteranen, niet ingeschrevenen) kunnen zich ook aanmelden voor de regionale Veteranendag.

Aanmelden
U kunt u zich tot 2 juni 2022 opgeven voor de regionale Veteranendag bij de gemeente Westerkwartier. Dit kan via het mailadres secretariaatgrootegast@westerkwartier.nl. Graag onder vermelding van het aantal personen, uw naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, missie of mailadres. Aan deelname zijn geen kosten verbonden. Voor meer informatie over dit bericht kunt u contact opnemen met: Mathilde Houkes van de gemeente Westerkwartier, telefoon 0594- 50 87 36/06-11173092.