Op Coronatest.nl meteen besmetting doorgeven via CoronaMelder

Op Coronatest.nl meteen besmetting doorgeven via CoronaMelder

Landelijk – Vanaf nu kan iedereen die de eigen positieve testuitslag op de website Coronatest.nl inziet, meteen anderen waarschuwen via de CoronaMelder-app.

Direct na het bekijken van de positieve test op Coronatest.nl kan via een knop de GGD-sleutel uit de app worden ingevoerd op de website. Zo worden mensen die langere tijd bij de besmette persoon in de buurt geweest zijn en CoronaMelder gebruiken eerder gewaarschuwd dat zij in contact zijn geweest met iemand die corona blijkt te hebben.

GGD-sleutel
Een besmetting melden in CoronaMelder ging voorheen alleen via een bron- en contactonderzoeker van de GGD. Nu kunnen mensen die positief getest zijn ook zelf de GGD-sleutel op Coronatest.nl invoeren. De GGD-sleutel staat in de CoronaMelder-app.

Met behulp van CoronaMelder worden meer besmettingen gevonden. Dat is belangrijk nu de samenleving weer steeds meer open gaat en de regel om anderhalve meter afstand te houden is opgeheven. 74% van de mensen die een coronatest hebben aangevraagd na een melding in CoronaMelder, was (nog) niet bekend bij het reguliere bron- en contactonderzoek.

Downloads en waarschuwingen
Sinds de lancering in oktober 2020 heeft een derde van de Nederlandse bevolking de app gedownload. Inmiddels hebben ruim 200.000 mensen via CoronaMelder anderen gewaarschuwd dat zij besmet zijn.

Het bericht Op Coronatest.nl meteen besmetting doorgeven via CoronaMelder verscheen eerst op InfoLeek.

Versterking politie in wijken, op internet, voor opsporing en voor boa’s

Versterking politie in wijken, op internet, voor opsporing en voor boa’s

Landelijk – De politie wordt met ruim 700 agenten versterkt in de wijken en op het internet dankzij een structurele investering van 114,5 miljoen euro. Dit is mogelijk dankzij de motie-Hermans die tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen in september dit jaar in de Tweede Kamer is aangenomen.

Ook krijgt daardoor de opsporings- en vervolgingscapaciteit bij de Landelijke Eenheid, het Openbaar Ministerie (OM) en de rechtspraak een impuls van in totaal 27 miljoen euro. Verder wordt jaarlijks in de bijzondere opsporingsambtenaren (boa’s) 25 miljoen euro extra geïnvesteerd en 27,5 miljoen extra voor het wetsvoorstel seksuele misdrijven en de aanpak van online kinderpornografisch materiaal.

Dat schrijft minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid vandaag aan de Tweede Kamer. De structurele investeringen in veiligheid door de motie-Hermans komen bovenop het extra geld dat het demissionaire kabinet met Prinsjesdag heeft aangekondigd voor het breed offensief tegen ondermijnende criminaliteit: 524 miljoen euro in 2022, waarvan 434 miljoen euro structureel voor de jaren daarna. De bestrijding van georganiseerde ondermijnende criminaliteit vergt een langjarige strijd; niet alleen in het oprollen van criminele organisaties en het afpakken van hun illegaal verkregen goederen en vermogen, maar ook voorkomen dat nieuwe aanwas ontstaat en dat jongeren worden geronseld voor criminele praktijken.

Politie in de wijk en digitaal
Een groot deel van het geld uit de motie-Hermans gaat naar het versterken van de politie in de wijken en op internet. ,,De verbinding in de wijken is de grote kracht van de Nederlandse politie. Het zijn de agenten in onze buurt die samen met ouders, scholen en gemeenten ervoor kunnen zorgen dat onze jeugd veilig kan opgroeien. Zo voorkomen we dat jongeren worden geronseld voor de criminaliteit. En niet alleen in onze wijken. Veel criminaliteit is verschoven naar de online wereld. Daarom investeren we ook in meer digitale agenten in de aanpak van cybercriminaliteit. Juist in een snel veranderende samenleving is nabijheid van politie van belang; zowel in onze wijken als voor een veilige sociale wereld op het internet’’, aldus minister Grapperhaus.

Met de 114,5 miljoen euro wordt naast de uitbreiding van politie in de wijk en digitale-agenten met ruim 700 fte, ook de opleidingscapaciteit bij de Politieacademie versterkt. Ook wordt met incidentele middelen de aanpak van discriminatie en geweld tegen LHBTI+ uitgebreid, onder meer via het programma ‘Politie voor Iedereen’.

Opsporing
De afgelopen tijd wordt steeds zichtbaarder hoe groot de impact is van georganiseerde criminaliteit en dat het gebruik van moderne technologie toeneemt. Daarom wordt op verschillende niveaus verder geïnvesteerd in de opsporing: in de Landelijke Eenheid, maar ook de (digitale) opsporing krijgt een impuls. De politie krijgt hiervoor 20 miljoen euro, voor OM en Rechtspraak samen komt 7 miljoen euro beschikbaar.

Boa’s
Onze boa’s dragen in onze wijken, steden en buitengebieden – samen met de politie – vanuit hun taken op terrein van toezicht en handhaving bij aan veiligheid en openbare orde. Zij kennen hun buurt en buitengebied, zijn vaak als eerste aanspreekbaar en een luisterend oor bij overlast en als grenzen worden overschreden. Boa’s zijn met de politie vaak een eerste aanspreekpunt en komen daardoor in soms heftige situaties terecht. Om ervoor te zorgen dat ze hun werk adquaat en veilig kunnen blijven uitvoeren, wordt 25 miljoen euro verder geïnvesteerd in opleiding, ontwikkeling van de boa’s en de samenwerking met de politie. Minister Grapperhaus zal nog dit najaar de Tweede Kamer informeren over een nadere beschouwing van de boa-functie en het boa-stelsel.

Aanpak seksuele misdrijven
Seks hoort altijd vrijwillig en gelijkwaardig te zijn. Dat is de norm. Minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid werkt sinds zijn aantreden in overleg met de Tweede Kamer aan modernisering van wetgeving, zodat de seksuele delicten in ons Wetboek van Strafrecht meer in overeenstemming worden gebracht met veranderde maatschappelijke normen en de digitale ontwikkelingen die zich in de samenleving voordoen. Hierdoor kunnen naar verwachting meer zaken waarbij sprake is van seksueel overschrijdend gedrag opgepakt worden. Om dat mogelijk te maken en het wetsvoorstel verder te brengen komt 20 miljoen euro structureel beschikbaar en nog 4 miljoen euro specifiek extra voor meer capaciteit bij de politie. De integrale aanpak van (online) seksueel misbruik wordt in totaal met 3,5 miljoen euro structureel versterkt, waarvan 1,5 miljoen specifiek voor het Expertisecentrum Online Kindermisbruik (EOKM).

Het bericht Versterking politie in wijken, op internet, voor opsporing en voor boa’s verscheen eerst op InfoLeek.

Toenemende wisselvalligheid tijdens de herfstvakantie; na het weekend regen en wind

Toenemende wisselvalligheid tijdens de herfstvakantie; na het weekend regen en wind

Regio – De herfstvakantie doet haar naam eer aan. Na een overwegend droog en rustig weekend, neemt daarna de kans op regen toe. Ook de wind wakkert flink aan, aldus Weeronline.nl.

Koud is het niet en tijdens droge momenten met zonneschijn is het prima weer voor een herfstwandeling. De temperatuur stijgt naar 14 tot 16 graden en tijdelijk kan het 16 tot 20 graden worden.

Wanneer de herfstvakantie in het noorden en midden van het land dit weekend begint, is het rustig weer met geregeld zonneschijn. De regenkans is zaterdag klein en geregeld schijnt de zon. Ook zondag is het prima weer voor een lekkere herfstwandeling of fietstocht. Wel zijn in het noorden en langs de westkust enkele buien mogelijk, maar landinwaarts kan de paraplu thuisblijven. De temperatuur ligt op beide weekenddagen rond 14 graden en daarmee is de temperatuur vrij normaal voor half oktober.

Voor wie vroeg op pad gaat is een dikkere jas aan te bevelen, want zowel zaterdag- als zondagochtend is het landinwaarts slechts 3 tot 5 graden. In de kustgebieden is het aan het begin van de ochtend veelal 6 tot 8 graden.

Na het weekend ‘echt’ herfstweer
Wie uitkijkt naar echt herfstweer met regen en wind komt na het weekend aan zijn trekken. De zuidwestenwind neemt duidelijk in kracht toe en bovendien trekken ook met regelmaat gebieden met regen en buien over het land. Koud is het daarbij niet met temperaturen van 14 tot 17 graden. Dinsdag en woensdag kan het met 16 tot 19 graden nog iets warmer worden. Mogelijk wordt het in het zuiden nog 20 graden.

Tussen de buien door zijn er zeker ook droge momenten met zonneschijn. Lekker uitwaaien aan zee is dan goed mogelijk, maar ook een wandeling door het bos met de vallende blaadjes maakt het herfstgevoel compleet. Wil je naar buiten, check dan wel regelmatig de radar om te zien of er geen buien aankomen. Trotseer je liever de buien niet, dan is het echt weer om het binnen lekker knus te maken.

Later in de week nemen de neerslagkansen af en schijnt vaker de zon. Wel blijft het stevig waaien. De temperatuur komt in de middag uit tussen 13 en 16 graden en ook de nachten worden geleidelijk weer wat kouder.

Het bericht Toenemende wisselvalligheid tijdens de herfstvakantie; na het weekend regen en wind verscheen eerst op InfoLeek.

Politiebureau Roden is nu ‘Politiepost’ en alleen te bezoeken op afspraak

Politiebureau Roden is nu ‘Politiepost’ en alleen te bezoeken op afspraak

Noord-Drenthe – De politie verandert mee met de maatschappij en dat betekent dat politiewerk steeds vaker op locatie, telefonisch, op afspraak en online plaatsvindt. Deze ontwikkeling leidt tot een aangepaste huisvesting van de politie in Noord-Drenthe, per 11 oktober 2021.

Aanpassing huisvesting
De aanpassing geldt voor de politiebureaus in Roden, Gieten, Vries en aan de Weiersstraat in Assen. Per maandag 11 oktober 2021 worden de bureaus in Roden, Gieten en Vries vervangen door politieposten in of aan de gemeentehuizen. Agenten en wijkagenten beginnen en eindigen hier hun dag. Vanwege de aanpassing is bezoek op deze locaties alleen mogelijk op afspraak.

Het hoofdbureau aan de Weiersstraat in Assen blijft open voor bezoekers – ook zonder afspraak. Zie onderaan dit bericht de openingstijden. Het hoofdbureau blijft voorlopig aan de Weiersstraat gehuisvest. Over een aantal jaren wordt het bureau aan de Weiersstraat onderdeel van het bureau aan de Balkengracht in Assen. Dit bureau krijgt binnen het basisteam Noord-Drenthe een centrale functie. Met die aanstaande verhuizing zal in het centrum van Assen een politiepost worden ingericht, die door agenten en wijkagenten als werkplek gebruikt kan worden. In de nieuwe huisvestingsplannen staan het waarborgen van de kwaliteit van dienstverlening en aanrijtijden voorop.

Dienstverlening van de politie
De politie Noord-Drenthe en de gemeenten Aa en Hunze, Assen, Noordenveld en Tynaarlo werken samen aan een nieuw dienstverleningsconcept. Dit sluit aan op de behoeften van de burgers in Noord-Drenthe. De visie is dat de kwaliteit van dienstverlening niet afhankelijk is van de grootte van het bureau. Zo beschikken agenten over mobiele apparatuur waardoor steeds vaker werk op locatie, digitaal of telefonisch afgehandeld wordt. Zo is het opnemen van een aangifte bij iemand thuis goed mogelijk.

Net zoals de mogelijkheid voor het doen van een online aangifte of melding. Dit zijn slechts enkele voorbeelden van een breder pakket aan mogelijkheden om met de politie in contact te komen.

De openingstijden van de hoofdlocatie aan de Weiersstraat 83 in Assen zijn:
Maandag t/m vrijdag van 09.00 uur tot 17.00 uur
Zaterdag van 09.00 uur tot 13.00 uur

Het bericht Politiebureau Roden is nu ‘Politiepost’ en alleen te bezoeken op afspraak verscheen eerst op InfoLeek.

GGD Groningen vaccineert op tijdelijke locaties in de provincie

GGD Groningen vaccineert op tijdelijke locaties in de provincie

Provincie – Vanaf 13 oktober a.s. kunnen Groningers op tijdelijke locaties in de provincie terecht voor een coronavaccinatie. In Stadskanaal, Appingedam en Scheemda zullen mobiele prikteams de komende weken één of twee dagdelen per week gaan vaccineren.

Dichtbij huis
Met deze tijdelijke locaties wil GGD Groningen het mogelijk maken om dichtbij huis een vaccinatie tegen corona te halen. Ook kan men hier terecht met vragen over vaccinaties.

De locaties zijn hier te vinden:
• Stadskanaal, Fox, vanaf 13 oktober, woensdag van 9.00 – 12.00 uur.
• Appingedam, Sporthal Eelwerd, vanaf 14 oktober, donderdag van 9.00 – 12.00 uur en van 13.00 – 16.30 uur
• Scheemda, Eextahal, vanaf 15 oktober, vrijdag van 9.00 – 12.00 uur en van 13.00 – 16.30 uur.

Daarnaast zijn de drie vaste locaties in MartiniPlaza, Veendam en Zuidhorn geopend voor vaccinaties.

Met of zonder afspraak
Op de tijdelijke en de vaste locaties kan iedereen terecht voor een 1ste of 2e prik met afspraak of voor prikken zonder afspraak. Ook kunnen Groningers die een uitnodiging hebben gekregen voor een 3e vaccinatie hier terecht.

Meer informatie
Lees op de website verder voor alle informatie over testen en vaccineren bij GGD Groningen.

Het bericht GGD Groningen vaccineert op tijdelijke locaties in de provincie verscheen eerst op InfoLeek.

Vannacht en vrijdagochtend op grote schaal dichte mist; vooral hinder in het verkeer

Vannacht en vrijdagochtend op grote schaal dichte mist; vooral hinder in het verkeer

Landelijk – Vanochtend was het regionaal flink mistig en ook komende dagen zal dit het geval zijn. Vooral vannacht en morgenochtend komt het tot dichte mist op uitgebreide schaal. Ook tijdens de twee volgende nachten is kans op mist.

Vanavond is het helder en koelt het vrij snel af. De minimumtemperatuur komt op veel plaatsen uit rond 4 graden. Heel lokaal kan het aan de grond kortstondig een graadje vriezen. In de tweede helft van de avond wordt het nevelig en tegen middernacht kan op de eerste plekken mist ontstaan.

Grote kans op overlast tijdens ochtendspits
Waarschijnlijk wordt het vannacht als eerste mistig in het noorden en oosten van het land, maar aan het einde van de nacht kan het overal mistig zijn. Waarschijnlijk zit het tijdens de ochtendspits op grote schaal potdicht met zichtwaarden rond 100 meter en regionaal zelfs rond 50 meter.

In de tweede helft van morgenochtend verbetert het zicht geleidelijk, maar het kan tot het begin van de middag duren voordat overal de mist is verdwenen.

Ook mist in volgende nachten
In de nacht naar zaterdag kan ook regionaal mist ontstaan. Waarschijnlijk is de mist minder dicht dan komende nacht en lost het in de ochtend ook aanmerkelijk sneller op. Ook de nacht van zaterdag naar zondag is een nacht met in het hele land flinke mistkansen.

Daarna wordt het weerbeeld wisselvallig met ook meer wind, waardoor de mistkansen volgende week vrij klein zijn.

Houtkachels zo min mogelijk gebruiken
Door het wisselvallige weer van de afgelopen dagen is de luchtkwaliteit boven Nederland vandaag goed. De komende dagen is het echter droog met heel weinig wind en dan kan de lucht snel vervuilen, zeker in de stedelijke gebieden.

Mensen die een houtkachel hebben doen er verstandig aan deze de komende avonden en nachten niet te gebruiken. Dit geldt vooral voor iedereen die midden in een stad of woonwijk woont. Meer over waarom hout stoken slecht is voor de gezondheid.

Mist, dichte mist en zeer dichte mist
Als het zicht terugloopt naar minder dan 200 meter wordt mist ‘dicht’ genoemd en is het hinderlijk in het verkeer. Als dit op meerdere plekken het geval is geeft dit aanleiding tot code geel. Bij minder dan 50 meter zicht is sprake van ‘zeer dichte mist’. Als het zicht zelfs terugloopt naar 10 meter wordt het code oranje of bij grote impact op het verkeer code rood (weeralarm).

Het bericht Vannacht en vrijdagochtend op grote schaal dichte mist; vooral hinder in het verkeer verscheen eerst op InfoLeek.

Vanaf morgen droog en vrij warm herfstweer, regelmatig zon en weinig wind

Vanaf morgen droog en vrij warm herfstweer, regelmatig zon en weinig wind

Landelijk – Komende dagen is het rustig en droog najaarsweer. Met 16-19 graden is het vrijdag en zaterdag enkele graden warmer dan gebruikelijk in deze tijd van het jaar; aldus Weeronline.

Morgen wordt het 15-17 graden en is er in de ochtend nog vrij veel bewolking. Vandaag staan er nog talrijke buien op het programma. Ook waait het flink en wordt het vanmiddag maximaal 16 graden.

Vandaag start ronduit buiig en ook de wind is zeker vanochtend nadrukkelijk aanwezig. In de middag komt er vanuit het noordwesten wat meer ruimte voor de zon, maar in het zuidoosten blijft het nog lange tijd bewolkt en buiig. Met 12-16 graden is het de koudste dag van de week.

Morgen start de dag behoorlijk nevelig of mistig. Geleidelijk breekt de zon door, maar met een beetje pech blijft het tot het middaguur grijs. De temperatuur stijgt uiteindelijk naar 15 tot 17 graden. Deze temperaturen zijn heel normaal voor begin oktober, maar doordat het nauwelijks waait is het morgenmiddag heerlijk herfstweer.

Vrijdag waarschijnlijk de warmste dag
Vrijdagochtend kan het ook nog mistig zijn. Op de ene plaats zal deze mist hardnekkiger blijken dan op de andere plaats, maar in het algemeen breekt in de tweede helft van de ochtend de zon door. Vrijdagmiddag is het heerlijk weer voor buitenactiviteiten. Het wordt 16 tot 18 graden bij een zwak oostenwindje. De hoogste maxima worden verwacht in Limburg, Brabant en Zeeuws-Vlaanderen. De kans dat ergens 20 graden wordt bereikt is klein, maar uitgesloten is het niet.

Zaterdag beste dag van het weekend
Ook zaterdag kan de ochtend regionaal met wat mist beginnen, maar al vrij snel is het in het hele land zonnig. Het wordt 15-16 graden in het noorden tot lokaal 18 graden in het zuidoosten en er waait een zwakke tot matige wind uit het oosten.

Ook zondag is het droog en vrij zonnig bij een graad of 16. Later op de dag neemt de bewolking toe en tegen de avond neemt vanuit het noordwesten ook de kans op regen toe.

Na het weekend neemt de neerslagkans nog wat verder toe, maar kletsnat herfstweer lijkt het niet te worden. De wind houdt zicht rustig en waait uit het westen tot noordwesten. De middagtemperatuur is met circa 15 graden vrij normaal voor half oktober.

Het bericht Vanaf morgen droog en vrij warm herfstweer, regelmatig zon en weinig wind verscheen eerst op InfoLeek.

Het Jaren 80 Feest in Tolbert komt terug op 30 oktober; speciaal voor de ‘oudere’ stappers

Het Jaren 80 Feest in Tolbert komt terug op 30 oktober; speciaal voor de ‘oudere’ stappers

Tolbert – Het Jaren 80 Feest in Tolbert komt terug. Drie jaar na “The Final” hebben oud-deejay’s Sikko Cazemier, Adam Postema en Fré Suurd besloten toch weer een avond oude hits te gaan draaien in de Postwagen op de laatste zaterdag van oktober.

De inmiddels eind vijftigers begonnen in de jaren 70 met plaatjes draaien op tal van locaties in het Westerkwartier en omgeving. Begin deze eeuw besloten ze een reünie te organiseren onder de titel Jaren 80 Feest, een evenement met uitsluitend hits uit de 80’s en eerder! Maar liefst 31 succesvolle edities vonden er plaats in de periode 2003 t/m 2018.

Op verzoek van veel oudere stappers krijgt het feest nu toch weer een vervolg eind deze maand op zaterdag 30 oktober.

Minimumleeftijd bijna 32 jaar
De kaartverkoop is inmiddels gestart, tickets zijn verkrijgbaar op www.jaren80feest.nl. Voor het feest geldt een minimum leeftijd, alleen personen geboren vóór 1 januari 1990 hebben toegang.


Het bericht Het Jaren 80 Feest in Tolbert komt terug op 30 oktober; speciaal voor de ‘oudere’ stappers verscheen eerst op InfoLeek.

Grote storing nog steeds gaande; Facebook, WhatsApp en Instagram wereldwijd niet bereikbaar

Grote storing nog steeds gaande; Facebook, WhatsApp en Instagram wereldwijd niet bereikbaar

Wereldwijd – Sinds het begin van maandagavond is er een forse wereldwijde storing ontstaan bij de servers waar Facebook, WhatsApp en Instagram op draaien. Dit zorgt ervoor dat de drie ’s werelds grootste apps niet (goed) beschikbaar zijn.

Tienduizenden mensen melden op storingensites Allestoringen.nl dat de apps niet werken. De problemen zijn rond 17.30 uur begonnen en duren inmiddels al enkele uren, wat vrij zeldzaam is. ‘Het is goed mis’ aldus Tech Experts op Twitter. Woordvoerders laten weten dat er met man en macht gewerkt wordt aan het verhelpen van de storing. Wat de oorzaak is en hoe lang dit nog gaat duren is niet bekend.

Twitter nog online
Omdat Twitter een losstaand bedrijf is en zijn eigen servers heeft is dit nog wel online. Vele mensen communiceren via Twitter nu het met de andere apps niet mogelijk is. Vlak na het ontstaan van de storing stuurde Twitter een Tweet de wereld in waarbij de iedereen welkom heette.

Het bericht Grote storing nog steeds gaande; Facebook, WhatsApp en Instagram wereldwijd niet bereikbaar verscheen eerst op InfoLeek.

Nacht van zaterdag op zondag verloopt onstuimig met veel regen

Nacht van zaterdag op zondag verloopt onstuimig met veel regen

Leek – Op beide weekenddagen zijn er droge perioden, maar er staat ook regen en veel wind op het programma, aldus Weeronline. De meeste regen valt in de nacht van zaterdag op zondag. Daarbij is ook kans op zware windstoten.

Zaterdagmiddag neemt vanuit het zuidwesten de kans op regen toe en in de avond gaat het in het hele land regenen. De zuidenwind trekt aan naar matig tot vrij krachtig (4-5 Bft). Het wordt 16 graden op Texel tot 18 graden in het zuiden van het land.

Zaterdagavond en in de nacht naar zondag valt veel regen. Daarbij is het onstuimig met in het hele land kans op windstoten tot 70 km/uur en in het noordwestelijk kustgebied zelfs tot 90 km/uur. De temperatuur is in de nacht opvallend hoog met 15 tot 17 graden. In Limburg kan het rond middernacht zelfs 18 graden zijn. Na passage van de meest intense regen zet de temperatuur vanaf het westen een daling in.

Zondag start nat, middag meest droog
Zondag kan nog enige tijd regenen. Vanuit het westen neemt in de loop van de dag de kans op regen af. De middagtemperatuur ligt in het westen rond 15 graden, in het oosten en zuidoosten kan het nog 18 of 19 graden worden. Later op de dag zal de temperatuur overal wat lager zijn. De wind is matig en waait uit het zuidwesten.

Het vooruitzicht naar volgende week geeft grote kans op aanhoudend wisselvallig weer. De wind zit in de zuidwesthoek en is soms nadrukkelijk aanwezig. In de middag wordt het dagelijks zo’n 16 graden en in de nachten is het veelal niet kouder dan 10 graden. Dit zijn gebruikelijke temperaturen voor begin oktober.

Het bericht Nacht van zaterdag op zondag verloopt onstuimig met veel regen verscheen eerst op InfoLeek.