Video special effects

Hoe kan je een groep mensen laten zweven met waterspiegeling via de vliegtuig methode?

Je hebt het volgende nodig:

1 camera met statief.

2  4 doosjes lucifers.

3 4 emmers water.

  1. Ga op een open plek staan in de volgende indeling. (grotere groep werkt ook)
  • De groep maakt een brommend geluid. (lijkt op een vliegtuig) De geluidsgolven brengt de lucht in beweging. Het is belangrijk dat iedereen meedoet en hoe harder hoe beter. Dit brengt meer lucht in beweging.
  • Om nu de lichtinval te breken moeten de voorste vier van de groep de lucifer aansteken.
    Dit lijkt een beetje op de ontsteking van een vliegtuigmotor.
  • Als de ontsteking goed verloopt moeten de vier helpers op het water slaan. Door de trillingen lijkt het in de video alsof de groep vliegt.